Toowoomba, Australia
www.revelation1412.org
Imad@revelation1412.org

Priče Solomonove 9. poglavlje o Sinu Božjem

Razmotrićemo prvih nekoliko stihova iz Priče poglavlje 9.

Želeo bih da vas podsetim na parabolu koju je Isus dao u Matej 22, o svadbenoj gozbi, koju je Car pripremio za svog sina:

„Isus ponovo poče da im govori u pričama: Kraljevstvo nebesko je slično kralju koji je priredio svadbu za svog sina. On posla svoje sluge da pozovu zvanice na svadbu, ali ove ne htedoše da dođu. Onda posla druge sluge, govoreći: Recite zvanicama: Evo, gozba je spremna. Moji junci i tovljenici su poklani i sve je spremno. Dođite na svadbu.“ Matej 22:1-4

Parabola se nastavlja dalje i kaže se da su oni odbacili i ubili sluge, i kralj je poslao svoju vojsku da ih uništi i pozvao je druge ljude. Razumevanje ove parabole je veoma važno za razumevanje prvih nekoliko stihova u Priče poglavlje 9. Naravno svadba predstavlja sjedinjavanje čovečanstva i Božanstva, ubijanje stoke predstavlja Hristovu žrtvu. Svadbeno ruho predstavlja karakter koji moraju posedovati svi oni koji žele da budu uračunati u svadbene zvanice. Ova parabola ilustruje jevanđeoski poziv, odbijanje ovog poziva od strane jevrejskog naroda i poziv milosti za neznabošce. Takođe treba imati na umu načelo koje se nalazi u Jevrejima 3:6 i 1. Timoteju 3:15, koje nas uči da smo mi Božji dom i Božja kuća. Imajući ovo na umu, evo prvih 5 stihova iz Priče 9:

„Prava mudrost sebi je kuću sagradila, sedam je stubova isklesala. Poklala je stoku svoju, rastvorila je vino svoje, i sto je svoj postavila. Poslala je sluškinje svoje, pa zove s vrha gradskih visina: Ko je neiskusan, neka svrati ovamo! A nerazumnom kaže: Dođi, jedi moj hleb i pij vino koje sam rastvorila.“ Priče 9:1-5

U stihovima 1-3 sažeto je čitavo jevanđelje.
prava mudrost sebi je kuću sagradila: Isus (mudrost) je sagradio svoju crkvu (kuću).

sedam je stubova isklesala: Stubovi su temelj građevine. Broj sedam označava kompletnost. Isus je postavio čvrst i kompletan temelj za svoju Crkvu.

poklala je stoku svoju, rastvorila je vino svoje: Isus je ponudio sebe kao žrtvu, položio je svoj život.

i sto je svoj postavila: Sve je spremno posao je završen. Odgovorite na poziv i dođite na „svadbu.“

poslala je sluškinje svoje: Isus je poslao svoje učenike i proroke da nam objave dobru vest, kako bismo mogli obući na sebe odeću pravednosti.

pa zove s vrha gradskih visina: Najviša mesta ukazuju na mesta bogosluženja (Jezekilj 20:40). Isus je otvoreno govorio u sinagogama i svuda gde su se Jevreji okupljali (Jovan 18:20); On je takođe dozivao narod tokom praznika govoreći, „Ako je neko žedan neka dođe k meni i pije!“ (Jovan 7:37).

U stihovima 4-5 Isus se obraća „malim ljudima“ (ljudima otvorenog uma). Biti mali znači biti krotak i spreman za učenje kao beba (videti Matej 5:5). Isus (mudrost) poziva sve ljude da dođu Njemu. Čitamo u Matej 11:25:

„U to vreme Isus reče: „Hvalim te, Oče, Gospode neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a otkrio malima.“

On nudi da im da mudrost i razumevanje i On (Isus) im govori kako mogu da je prime, „Dođi, jedi moj hleb i pij vino koje sam rastvorila“ Stih 5. Uporedite ovo sa Matej 26:26-28.

„Uzmite i jedite – ovo je moje telo.” …….„Pijte iz nje svi, jer ovo je moja krv novog saveza, koja se proliva za mnoge, za oproštenje greha.“

U stihu 5 u glavi 9, čitamo istu terminologiju i poziv koji je Isus izgovorio u prethodnom stihu, i sledeće:

„Koji jede moje telo i pije moju krv stoji u meni i ja u njemu.“ Jovan 6:56

Kao što možete videti, Priče 9:1-5 potvrđuju ono što smo otkrili u poglavlju 8. Kada pominje mudrost, autor misli na Sina Božjeg. Priče 8:22-25 govore direktno o Sinu Božjem i jasno nam govore da je bio rođen, posedovan i postavljen u danima večnosti. Isus je bio rođen i pomazan u danima večnosti.

Prethodni nastavak

Print Friendly, PDF & Email