Princip nošenja svog krsta, Zdravko Vučinić

Princip nošenja svog krsta, Zdravko Vučinić