Toowoomba, Australia
www.revelation1412.org
Imad@revelation1412.org

Priznanja da u Bibliji nema Trojstva

Trinitarni teolozi i tumači Biblije, dok se drže doktrine o Trojstvu, u isto vreme priznaju da se ona ne nalazi u Bibliji.

Evo nekih primera za to iz protestantskih i katoličkih izvora:

„Ova doktrina na mnogo načina predstavlja čudne paradokse… Ovo je bila prva doktrina, sa kojom se crkva sistematično bavila, a ipak je još uvek jedna od najnerazumnijih i najspornijih doktrina. Štaviše, nije jasno ili eksplicitno poučavana bilo gde u Pismu, a ipak je opšte prihvaćena kao centralna doktrina, neophodna za hrišćansku veru.“ Millard J. Erickson – (Research Professor of Theology at S.W. Baptist Theological Seminary (Southern Baptist) in his book on the Trinity, “God In Three Persons”, p 11-12).

 „Iako nijedan biblijski pasus ne navodi doktrinu o Trojstvu, biblijsku pisci su to pretpostavljali kao činjenicu i pominjali nekoliko puta… Samo verom možemo prihvatiti postojanje Trojstva.“ Adventist Review, Vol. 158 No. 31, 1981, P. 4

 „Mnoge doktrine su prihvaćene od strane evanđelika, kao da Pismo jasno uči o njima, a za koje ne postoje tekstovi u Bibliji koji to potvrđuju. Najbolji primer za to je doktrina o Trojstvu. Pošteno je reći da Biblija ne poučava jasno doktrinu o Trojstvu… Zapravo, ne postoji ni jedan tekst koji to potvrđuje, a pod time mislimo na stih ili pasus koji jasno izjavljuje da postoji jedan Bog u tri ličnosti… Gornje ilustracije ukazuju na propust u zaključivanju da ako nešto nije potvrđeno tekstom u Bibliji, onda ne možemo to da učimo… Ako je to tako ne bih nikada mogao da poučavam doktrinu o Trojstvu.“ Charles Ryrie, professor of systematic theology and dean of doctoral studies at Dallas Theological Seminary, in his respected work “Basic Theology” (1999, 89,90).

„Biblija ne uči doktrinu o Trojstvu, ni sama reč „trojstvo“ niti je način izražavanja „tri u jedan“, „jedna suština“ itd, biblijska. Način izražavanja ove doktrine je način izražavanje drevne crkve, preuzet iz klasične Grčke filozofije.“ Professor Shirley C. Guthrie, Jr. – (Trinitarian scholar, in his bestselling book, “Christian Doctrine”)(76-77)

 „Razumljivo je da je značaj ove doktrine o Trojstvu zbunjujući za mnoge hrišćane i studente. Nigde u Pismu nije jasno i nedvosmisleno navedena. Doktrina o Trojstvu razvijala se postepeno, nakon kompletiranja Novog saveza, u žaru polemike. Kompletirana doktrina o Trojstvu iznesena je u četvrtom veku, na dva velika ekumenska koncila: u Nikeji (325. godine) i u Konstantinopolju (381. godine).“ Roger Olson and Christopher Hall – (In their book, “The Trinity”) (1-2)

„Uloga trojstva u učenju o Bogu uvek se dovodi u pitanje. Jedan od razloga je taj, da se sama reč „trojstvo“ ne pojavljuje u Bibliji, niti postoji bilo koja jasna izjava u prilog toj ideji. Ali Biblija postavlja pozornicu za formulisanje doktrine o Trojstvu i koncept Trojstva  predstavlja razvoj biblijskih tvrdnji i koncepata. Iako doktrina o Trojstvu nije deo onoga što sama Biblija kaže o Bogu, deo je onoga što crkva mora da kaže kako bi zaštitila biblijski pogled na Boga.“ …“Možemo pronaći nagoveštaje o ovoj doktrini u Starom savezu, kao i preliminarne izraze toga u Novom savezu.“ …“Kao što ukazuju ovi pasusi, ideja o Trojstvu ima presedan u Bibliji, iako se tamo ne može pronaći potpuna doktrina o Trojstvu.“ Richard Rice, professor of theology and philosophy of religion at Loma Linda University wrote in his book ‘The Reign of God, An Introduction to Christian Theology from a Seventh-day Adventist Perspective,’ 1985. Andrews University Press.

„Koncept Trojstva, odnosno ideja da su troje jedno, nije eksplicitno izrečena već se samo pretpostavlja.“ Professor Fernando L. Canale, in the ‘Handbook of Seventh-day Adventist Theology, Seventh-day Adventist Encyclopaedia,’ Volume 12, page 138, ‘Doctrine of God’

Oksfordski Biblijski Priručnik: „Zbog toga što je Trojstvo tako značajan deo kasnijeg hrišćanskog učenja, zapanjujuće je da se termin „trojstvo“ ne pojavljuje u Novom savezu. Na isti način, razvijeni koncept tri jednaka partnera koji se nalazi u kasnijim kredalnim formulacijama ne može se jasno detektovati u okvirima kanona.“ (Bruce Metzger and Michael Coogan, editors, 1993, “Trinity,” p. 782)

 „Danas se naučnici generalno slažu da ne postoji doktrina o Trojstvu kao takva, ni u Starom, ni u Novom savezu… Daleko prevazišlo namere i zamišljanu formu Starog saveza, pretpostaviti da se hrišćansko učenje iz 4. ili 13. veka, može pronaći tu. Isto tako, Novi savez ne sadrži eksplicitnu doktrinu o Trojstvu.“ Harper-Collins Bible Encyclopaedia of Catholicism – (1995 Edition)

 „Neki će težiti da se odupru doktrini o Trojstvu zato što ona nije izričito navedena u Spisima.“‘The Mystery of the Trinity’ by Raoul Dederen, ‘Adventist Review’, August 26, 1993.

I poslednji, ali ne i najmanji, izazov koji je protestantima uputio katolički naučnik Graham Greene: Naši protivnici ponekad tvrde da nijedno učenje koje nije izričito navedeno u Pismu ne bi trebalo smatrati dogmatskim… ali protestantske crkve su i same prihvatile takve dogme kao što je Trojstvo za koju ne postoji precizan autoritet u Jevanđelju.“ (Life Magazine, Oct. 30, 1950)

Kakav je vaš temelj? Na čemu, dragi Čitaoče, ti stojiš i gradiš svoja učenja? Da, šokantno je shvatiti da se najznačajnija „doktrina“ u hrišćanstvu ne nalazi u Bibliji. Otrežnjujuće je shvatiti da ono što smo držali i negovali kao istinu prethodnih 1600 godina, uništava temelj na kome je Isus sagradio Svoju crkvu. To najblaže rečeno nije utešna pomisao. Ali ono što je još šokantnije i još više otrežnjujuće je to, da uprkos očiglednim dokazima protiv takve doktrine i jasne Božje reči koja ukazuje na istinu, mnogi još uvek odlučuju da ignorišu dokaz zatvaraju oči pred istinom i drže se ljudskih tradicija i filozofija. Kroz svoja dela, oni oponašaju fariseje i oživljavaju Isusove reči kada je rekao:

„A on im je rekao: „Dobro je Isaija prorokovao o vama, licemeri, kad je napisao: ‘Ovaj narod me poštuje usnama svojim, ali srce mu je daleko od mene.Uzalud me poštuju učeći naukama i uredbama ljudskim.’ Ostavljate nauk Božji, a držite se ljudskog predanja, pranja bokala i čaša, i sličnih stvari što činite.”Još im je rekao: „Lukavo ukidate Božji uput da biste sačuvali svoje predanje. Na primer, Mojsije je rekao: ‘Poštuj svog oca i svoju majku’, i ‘Ko prokune oca ili majku, neka se pogubi.’A vi kažete: ‘Ako čovek kaže ocu ili majci: ‘Sve što imam, a čime bih ti mogao pomoći, to je korban (to jest, dar posvećen Bogu)…’Time mu više ne dozvoljavate da išta učini za oca ili majku. Tako obezvređujete reč Božju svojim predanjem koje ste preneli drugima. I još mnogo toga sličnog radite.” (Marko 7:6-13).

Šta ćeš ti uraditi dragi Čitaoče? Gde ćeš stajati?

Print Friendly, PDF & Email
13 Augusta 2018