Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Realno iskustvo novorođenja (4)

Bog nas je zaista realno spasio kroz Hrista, i to na najjednostavniji način – kroz vjeru. Nas izgubljene grešnike je učinio savršenima kroz novorođenje, dajući nam Hristov savršeni Duh koji je postao naš lični duh i tako nas osposobio za život u Božjem carstvu.

Prisjetimo se sada iskustva starog nesavršenog čovjeka u kojem tjelesna priroda dominira nad duhom, kojeg je apostol Pavle opisao u Rimljanima 7:14-25.

„Jer znamo da je zakon duhovan, A JA SAM TJELESAN, prodat u ROPSTVO GRIJEHU. Jer ne razumijem šta radim. Ne činim ono što želim, nego ono što mrzim, to činim. A AKO ČINIM ONO ŠTO NE ŽELIM, SLAŽEM SE DA JE ZAKON DOBAR. Ali onda to ne činim više ja, nego GRIJEH KOJI PREBIVA U MENI. Jer znam da u meni, to jest U MOM TIJELU, NE PREBIVA NIŠTA DOBRO. JER SAM SPOSOBAN DA ŽELIM DOBRO, ALI NE I DA ČINIM DOBRO. Jer dobro koje želim da činim, ne činim, nego zlo koje ne želim da činim, to činim. A ako činim ono što ne želim, onda to ne činim više ja, nego GRIJEH KOJI PREBIVA U MENI. Nalazim, dakle, ovaj zakon u sebi: kad želim da činim dobro, U MENI JE ZLO. Po svom UNUTRAŠNJEM ČOVJEKU ZAISTA UŽIVAM U BOŽJEM ZAKONU, ali U SVOJIM UDOVIMA vidim drugi zakon koji ratuje protiv zakona mog uma i zarobljava me ZAKONOM GRIJEHA KOJI JE U MOJIM UDOVIMA. Jadan sam ti ja čovjek! Ko će me izbaviti od TIJELA SMRTI OVE. Neka je hvala Bogu kroz Isusa Hrista, našeg Gospoda. Ja, dakle, UMOM ROBUJEM BOŽJEM ZAKONU, A TIJELOM ZAKONU GRIJEHA“ (Rimljanima 7:14-25).

Šta je Pavle potom rekao u nastavku:

„Stoga sada NIKAKVA OSUĐENJA NEMA ZA ONE KOJI SU U HRISTU ISUSU, KOJI NE HODE PO TIJELU, NEGO PO DUHU. Jer ZAKON DUHA ŽIVOTA U HRISTU ISUSU OSLOBODIO ME JE ZAKONA GRIJEHA I SMRTI. Jer ono što je zakonu bilo nemoguće, u čemu je bio slab zbog tijela, to je Bog učinio, POSLAVŠI SVOG SINA U OBLIČJU GREŠNOG TIJELA, I ŠTO SE TIČE GRIJEHA OSUDIO GRIJEH U TIJELU, da bi se pravedni zahtjevi zakona mogli ispuniti u nama, KOJI NE HODIMO PO TIJELU, NEGO PO DUHU“ (Rimljanima 8:1-4).

Nanovorođeni čovjek u Hristu je spašen – oslobođen je grijeha, odnosno dominacije tjelesne prirode.

„U njemu ste kompletni, koji je glava svakom poglavarstvu i vlasti. U kome ste obrezani obrezanjem koje nije učinjeno rukama, odbacivši tijelo grijeha obrezanjem Hristovim“ (Kološanima 2:10-11).

Nanovorođeni čovjek treba da živi po Duhu, a to znači da živi novi život koji posjeduje u duhu – Hristov život. Taj život se živi vjerom, na isti način kao što se i prima. Jednostavno, vjerujući Hristu, Njegov život u nama će teći iz nas i kroz nas, a Hristov život je On sam što znači da će Hrist živjeti u nama i kroz nas.

„Dakle, kao što ste prihvatili Hrista Isusa, Gospoda, tako hodite u njemu. Budući ukorijenjeni i izgrađeni u njemu, i utvrđeni u vjeri kako ste bili poučeni, obilujte u vjeri i zahvaljujte Bogu“ (Kološanima 2:6-7).

„Sa Hristom se razapeh. Ipak živim, a opet ne ja, nego Hrist živi u meni. Jer život koji sada živim u tijelu, živim vjerom Sina Božjeg, koji me je volio i predao sebe za mene“ (Galatima 2:20).

Vjerni kroz Hrista realno posjeduju Hristovu Božansku duhovnu snagu koja je snažnija i dominantnija od tjelesne ljudske prirode, i samo je potrebno da vjeruju u tu realnost i žive je.

 „Neka vam se umnože blagodat i mir u poznanju Boga i Isusa, našeg Gospoda, jer nam je NJEGOVA BOŽANSKA SNAGA DAROVALA SVE ŠTO JE POTREBNO ZA ŽIVOT I POBOŽNOST kroz poznanje onoga koji nas je pozvao slavom i čestitošću; kroz koje nam je dao dragocjena i najuzvišenija obećanja, da kroz njih postanete UČESNICI U BOŽANSKOJ PRIRODI, umaknuvši pokvarenosti koja je u svijetu zbog požude“ (2. Petrova 1:2-4).

 

Iskustvo potčinjavanja tjelesne prirode

Pročitajmo Pavlove opise nanovorođenog čovjeka u Hristu koji više nije potčinjen tjelesnoj prirodi.

„Zato ja ne trčim besciljno i ne udaram pesnicom kao da bijem vazduh, nego krotim svoje tijelo i držim ga u pokornosti kao sluge, da ne bih kako propovijedajući drugima i sam bio diskvalifikovan“ (1. Korinćanima 9:26-27).

„A oni koji su Hristovi razapeli su tijelo zajedno sa strastima i požudama tijela. Ako živimo po Duhu, dozvolimo Duhu da nas vodi“ (Galatima 5:24-25).

„Zbog toga, braćo, dužnici smo, ali ne tijelu, da živimo po tijelu, jer ako po tijelu živite, umrijećete. Ali ako Duhom tjelesne postupke usmrćujete, živjećete“ (Rimljanima 8:12-13).

Naprotiv, obucite se u Gospoda Isusa Hrista i ne razmišljajte o tome kako da udovoljite željama tijela (Rimljanima 13:14).

„Kud god pođemo, uvijek u svom tijelu trpimo smrtne patnje kakve je trpio Gospod Isus, da se i Isusov život pokaže u našem tijelu. Jer mi koji smo živi uvijek se nalazimo u smrtnoj opasnosti radi Isusa, da se i Isusov život pokaže u našem smrtnom tijelu“ (2. Korinćanima 4:10-11).

Jednostavno, vjerom u Hrista, ili još preciznije, vjerovanjem Hristu, Njegov život u kojem je potčinjena tjelesna priroda će se manifestovati kroz nas. Vjerujući Hristu, On će živjeti Svoj život kroz nas i Njegov život će biti naš život i time ćemo ispunjavati Božju volju.

„Dakle, budući da je Hrist stradao u tijelu za nas, i vi se naoružajte tim istim stavom, jer ko strada u tijelu prekinuo je s grijesima, da preostalo vrijeme u tijelu ne živi po ljudskim željama nego po Božjoj volji“ (1. Petrova 4:1-2).

Sljedeći nastavak

Prethodni nastavak

Print Friendly, PDF & Email