Rukopoloženje

Rukopoloženje Zdravka Vučinića – Banja Luka (2018)

Istinita je ova izjava. Ako neko želi da služi kao nadglednik, hvale vrijednu službu želi. Zato nadglednik treba da bude besprekoran, da je jedne žene muž, da bude umjeren u svemu, razborit, da uredno živi, da bude gostoljubiv, sposoban da poučava, da nije pijanica, ni svadljivac, nego blag, da nije ratoboran, ni pohlepan za novcem. Treba da dobro upravlja svojim domom, a djeca treba da mu budu poslušna i da pokazuju duboko poštovanje. Jer ako neko ne zna da upravlja svojim domom, kako će se brinuti za Božju zajednicu? Ne smije da bude novoobraćenik, da se ne bi uzoholio i pao pod istu osudu kao i Đavo. Treba da bude na dobrom glasu i među ljudima izvan zajednice, da ne bi upao u sramotu i Đavolovu zamku (1. Timoteju 3:17)

 

Print Friendly, PDF & Email