Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Sa Hristom je došlo Božje duhovno carstvo (Mi i Elen Vajt)

Elen Vajt je vjerovala da je Božje carstvo, odnosno Hristovo carstvo ili Carstvo blagodati, utemeljeno Hristovom smrću, a vjernima došlo od Pedesetnice kroz obećani dar Svetog Duha, odnosno kroz primanje Hristovog spasonosnog života, što je novorođenje.

Vjernik koji se nanovo rodi, odnosno primi Hristov život, pripada Božjem duhovnom carstvu u kojem Hrist vlada u ime Božje, i zato se ono zove Božje carstvo ili Hristovo carstvo ili Carstvo blagodati.

„Izlivanje na Pedesetnicu bila je nebeska objava da je Otkupiteljeva inauguracija izvršena. Prema svom obećanju, poslao je Svetog Duha sa neba Svojim sljedbenicima u znak da je On, kao Sveštenik i Car, primio svu vlast na nebu i na zemlji i da je Pomazanik svog naroda“ (EGW, AA, p39, 1911).

„Nakon Hristovog vaznesenja na nebo, Njegovo ustoličenje u Njegovom posredničkom Carstvu bilo je obilježeno izlivanjem Svetoga Duha. Na dan Pedesetnice Duh je dat. …Hrist je bio uzdizan i proslavljen silom Svetog Duha koji je počivao na ljudima“ (EGW, COL 118.3).

„Hristovo carstvo nije uspostavljeno odlukama sudova, savjeta, zakonodavnih skupština ni pokroviteljstvom velikih ljudi ovoga svijeta, već usađivanjem Hristove prirode u ljudsku prirodu djelovanjem Svetoga Duha“ (EGW, DA, p509).

„Vladavina Hristovog carstva nije slična nijednoj zemaljskoj vlasti. To je prikaz karaktera onih koji čine carstvo… U njegovom dvoru vlada sveta ljubav, a službe i imenovanja ukrašene su djelima milosrđa. On obavezuje svoje sluge da u svakodnevne poslove unesu sažaljenje i ljubaznost, Njegove sopstvene osobine… Lično Hristova sila može izvršiti preobraženje u srcu i umu koju moraju iskusiti svi koji će sa Njim učestvovati u novom životu u carstvu Božjem… Da bismo mu služili ispravno, moramo se roditi od Božanskog Duha. Ovo će pročistiti srce i obnoviti um i pružiti nam novu sposobnost da upoznajemo i volimo Boga, i daće nam voljnu pokornost svim Njegovim zahtevima. Ovo je pravo obožavanje“ (EGW, HP 372.2-372.3).

„Da li je carstvo Božje ustoličeno u tvom srcu kroz Hristovo prebivanje tamo“ (EGW. 2MR 33.1).

„Svakoj duši rođenoj u Hristovom carstvu data je svečana obaveza“ (EGW, OFC 127.2).

„…Od trenutka kada smo nanovo rođeni u carstvu nebeskom, mi smo u Božjoj službi“ (EGW, SpM 240.5).

„Svaki pravi učenik rođen je u carstvu Božjem kao misionar. Onaj koji pije živu vodu postaje izvor života. Primalac postaje davalac. Hristova blagodat u duši je poput izvora u pustinji, koji osvežava sve i čini one koji su blizu propasti željnim da piju vodu života“ (EGW, ChS 9.6).

„Oni uključuju sve one koji su nedavno došli do vjere, koji su mala djeca u iskustvu, novorođeni u carstvu Božjem“ (EGW, RH, May 17, 1898, par. 3).

„Na dan Pedesetnice, Hristovi svjedoci oglašavali su istinu, javljajući ljudima predivnu vijest o spasenju kroz Hrista. …Jedina ambicija vjernika bila je da vide ko može najbolje izraziti sličnost Hristovom karakteru, ko može najviše učiniti za proširenje Njegovog carstva. …Hristov Duh oživio je cjelokupnu zajednicu; jer su pronašli skupocjeni biser“ (EGW, ST December 1, 1898, par. 8).

„Navršilo se vrijeme i približilo se Carstvo Božje“, bila je njihova poruka. Po isteku vremena – šezdeset devet sedmica iz Danila 9, koje su trebalo da se ukažu na Mesiju – Pomazanik, Hrist, je primio pomazanje Duhom nakon svog krštenja u Jordanu. A Carstvo Božje, za koje su objavljivali da se približilo, uspostavljeno je Hristovom smrću. Ovo Carstvo nije bilo, kako su učeni da vjeruju, zemaljsko carstvo. Niti je to bilo buduće, besmrtno Carstvo… U Bibliji, izraz Carstvo Božje koristi se da označi i Carstvo blagodati kao i Carstvo slave. …Ovo Carstvo je još u budućnosti, i neće se uspostaviti sve do drugog Hristovog dolaska“ (EGW, CIHS 107.1 – 108.2).

„Carstvo blagodati, koje je prije toga postojalo u Božjem obećanju, sada je bilo uspostavljeno“ (EGW, GC, p 297, 1911).

„Carstvo blagodati osnovano je odmah posle čovjekovog pada u grijeh… Ipak, ono je stvarno uspostavljeno tek prilikom Hristove smrti. Čak i posle početka svoje zemaljske misije, Spasitelj… je mogao odustati od svoje žrtve na Golgoti… …Ali, kada je Spasitelj dao svoj život, i pošto je posljednjim dahom uzviknuo: „Svrši se“, tada je ispunjenje plana spasenja bilo osigurano. Obećanje o spasenju, upućeno grešnom paru u Edemu, bilo je potvrđeno. Carstvo blagodati, koje je prije toga postojalo u Božjem obećanju, sada je bilo uspostavljeno“ (EGW, GC, p 297, 1911).

„Spasiteljeva misija na zemlji brzo se privodila kraju. Preostalo mu je samo još nekoliko mjeseci da dovrši ono zbog čega je i došao, da uspostavi Carstvo svoje blagodati“ (EGW, COL 253.3).

„Sada je uspostavljeno Carstvo Božje blagodati, dok se iz dana u dan srca, koja su nekad bila puna grijeha i buntovništva, pokoravaju vrhovnoj vladavini Njegove ljubavi. Ali potpuno uspostavljanje Carstva Njegove slave neće se dogoditi sve do drugog Hristovog dolaska na ovaj svijet“ (EGW, Hvn 22.3).

„Kao što je vijest o prvom Hristovom dolasku objavljivala carstvo Njegove blagodati, tako će i vijest o Njegovom drugom dolasku objavljivati carstvo Njegove slave“ (EGW, DA, p234).

„Kad je Isus objasnio da je Njegov zadatak na Zemlji da uspostavi duhovno, a ne svjetovno carstvo, Njegov slušalac se uznemirio“ (EGW, DA, p173).

„Prije no što je ostavio svoje učenike, Hrist je jasno prikazao prirodu svog carstva. Podsjetio ih je na ono što im je ranije govorio o njemu. Izjavio je da Njegova namjera nije bila da na ovom svijetu uspostavi zemaljsko, već duhovno carstvo“ (EGW, DA, p820).

„Od Hrista su iznova i iznova tražili da odgovori na pravna i politička pitanja. Ali On je odbio da se miješa u svjetovne stvari. Hrist je stajao u našem svijetu kao Glava duhovnog carstva koje je došao da uspostavi – carstva pravednosti. Njegovo učenje učinilo je jednostavnim oplemenjujuće, posvećujuće principe vladavine carstva. Pokazao je da su pravda, milost i ljubav sile koje vladaju u Jehovinom carstvu“ (EGW, CCh 314.5).

Sljedeći nastavak: Novorođenje

Prethodni nastavak: Krštenje Svetim Duhom

Print Friendly, PDF & Email