Slamanje čovjekovog “JA”, Zdravko Vučinić

Slamanje čovjekovog “JA”, Zdravko Vučinić