Šta ako činimo grijeh iako smo novorođeni – koje grijehe priznati i odbaciti?

Ukoliko novorođeni hrišćanin učini svjesni i namjerni grijeh ili kojim slučajem živi u grijehu upražnjavajući nešto što je protiv Božje volje, znači da se manje ili više udaljio od živog odnosa sa Bogom i Hristom. Vjera mu je ili oslabila, ili je možda gotovo izgubljena zbog želje za nezavisnošću od Boga i želje za zadovoljavanjem sebe što je teren na kojem je bio Adam. On mora što prije da se pokaje, dok traje vrijeme milosti, a to znači da prizna grijehe i odbaci ih, izvuče pouku i povrati povjerenje u Boga i Hrista i nastavi da živi u bliskom odnosu sa Njima kako ne bi na kraju izgubio vječni život. Istrajavanje u grijesima samo otežava njihovo priznavanje i odbacivanje. Isto tako onemogućava rast u vjeri i ličnom bliskom odnosu sa Bogom i Hristom koji treba da rezultira, ne samo da se Bog proslavi kroz nas, već i našim obnovljenjem i očišćenjem od starih grijeha i posljedica grijeha.

Novorođenje ili posjedovanje Hristovog života ne znači da čovjek više ne može da griješi ili čak da izgubi spasenje. Sotoni, palim anđelima i Adamu koji su slobodnom voljom izabrali grijeh, upravo se to desilo iako su stvoreni savršeni.

„Ili možda prezireš bogatstvo njegove dobrote i uzdržljivosti i dugog trpljenja, ne shvatajući da te Božja dobrota vodi do pokajanja? Nego svojom tvrdokornošću i nepokajničkim srcem navlačiš na sebe gnjev za dan gnjeva i otkrivanja Božjeg pravednog suda“ (Rimljanima 2:4-5).

Iako smo novorođeni, bez priznavanja i odbacivanja svakog svjesnog i namjernog grijeha naša vjera i svako drugo upražnjavanje religioznosti je lažno i beskorisno, i bićemo razotkriveni prije ili kasnije.

Hrist ne traži od nas ono što nam nije već omogućio na dar kroz novorođenje – da možemo priznati i odbaciti svaki svjesni i namjerni grijeh. Hrist nam je omogućio, kroz davanje Njegovog života, da se možemo odreći sebe da bi On živio kroz nas, i to je radosna vijest (jevanđelje).((Za više informacija pročitati Zdravko Vučinić: Pravo hrišćanstvo je smrt sebi da bi Hrist živio kroz nas)) Hristu trebamo predati naše konkretne grijehe i sklonosti ka grijesima, kroz priznavanje i odbacivanje, i On će učiniti čudo – oslobodiće nas od grijeha i sklonosti. On je realni Spasitelj kojem trebamo vjerovati, bez da u našoj sili pokušavamo da se oslobađamo grijeha.

„Dakle, pošto smo okruženi tolikim oblakom svjedoka, skinimo i mi svaki teret i grijeh koji nas lako može namamiti u zamku i istrajno trčimo trku koja je pred nama. Pri tom uprimo pogled u Začetnika i Usavršitelja naše vjere, Isusa…“ (Jevrejima 12:1-2).

 

Od kojih grijeha i sklonostima ka grijehu nas Hrist treba očistiti?

Koji su to grijesi od kojih se, kroz Hrista, moramo očistiti i biti obnovljeni? Kako da sebe preispitamo?

Navešću grijehe prema najvišim biblijskim kriterijumima. To je lista grijeha, odnosno svega onoga što nije Božja volja za čovjeka. Ukoliko smo osvjedočeni u ove grijehe, ili neke od njih, u smislu da nas opterećuju na način da predstavljaju prepreku u našem odnosu sa Bogom i izazivaju nemir u našem životu kroz nečistu savjest i nezadovoljstvo, trebamo ih što prije priznati i predati Hristu. Naravno, mnogi grijesi su dio nas zbog naših slabosti, naslijeđenih ili stečenih sklonosti i zbog nedovoljnog osvjedočenja odnosno nedovoljnog poznavanja Božje volje, a ne zbog naše namjere.

 • život po svojoj volji ili nezavisnost od Boga (samostalno donošenje odluka i djelovanje bez Boga u svakodnevnom životu)
 • nevjerstvo (nepovjerenje u Boga)
 • sebičnost, egocentričnost, škrtost
 • oholost, ponos, bahatost, arogancija
 • samopravednost, samohvalisanje, isticanje sebe
 • licemjerstvo
 • zavist, ljubomora
 • mržnja, zloba
 • osvetoljubivost, svadljivost
 • gnjev, ljutnja, gorčina, agresivnost
 • ogovaranje, klevetanje, kritikovanje, vrijeđanje, ponižavanje i ismijavanje drugih, narušavanje nečijeg ugleda
 • kurvarstvo, blud, požuda svih vrsta (samozadovoljavanje, seksualne izopačenosti, pornografija, požudne misli, svaka vrsta bliskosti ili intimizacije suprotnih polova koji nijesu u braku)
 • materijalizam, pohlepa, materijalne ambicije, rasipništvo
 • osuđivanje, nabijanje osjećaja krivice drugima, traženje grešaka i spočitavanje grešaka drugima, traženje krivca u drugima
 • nepraštanje, nemilosrdnost, nepomirljivost, bezosjećajnost, hladnokrvnost, ignorisanje drugih
 • izbjegavanje izvinjenja i netraženje oproštenja od onih koje smo uvrijedili ili im nanijeli štetu
 • laganje (laganje i kroz šale), manipulisanje, iskrivljeno i neobjektivno prenošenje tuđih riječi ili opisivanje događaja kroz neistine, poluistine i pretjerivanje
 • ružan rječnik, neobuzdan jezik, neozbiljni razgovori, pretjerivanje u šalama, dobacivanja
 • lukavstvo
 • odbacivanje, otuđivanje ili bliskost sa ljudima iz sebičnih i materijalnih interesa
 • potcjenjivanje ljudi
 • sažaljevanje sebe, izigravanje žrtve
 • uvredljivost
 • nezahvalnost
 • neljubaznost, lažna ljubaznost
 • tvrdoglavost, nepopustljivost
 • zloupotreba i iskorišćavanje ljudi (poslodavaca, radnika, kolega, porodice, braće, prijatelja)
 • nanošenje materjalne i svake druge štete ljudima (namještaljke, spletke, smicalice)
 • nepoštovanje ili maltretiranje roditelja, supružnika, djece i ljudi
 • pristrasnost svake vrste
 • prijetnje svake vrste
 • ulazak u brak bez Božjeg odobrenja (bez biblijskog osnova, iz sebičnih, tjelesnih ili materijalnih razloga)
 • razvod braka bez Božjeg odobrenja (bez biblijskog osnova, iz sebičnih razloga)
 • štetni kompromisi svake vrste
 • neodgovornost u obavezama svih vrsta
 • izbjegavanje vraćanja dugova i nadoknađivanja štete
 • nepristojnost svake vrste
 • izdaja, otkrivanje tajni, gaženje date riječi i kršenje obećanja
 • neumjerenost u jelu i piću (hedonizam)
 • lijenost, besposličarenje
 • kukavičluk
 • svjetovnost (zabava, sport, muzika, film…)
 • pretjerano spoljašnje ukrašavanje, nepristojno i izazovno oblačenje
 • luksuz
 • uskraćivanje Božjeg djela
 • uskraćivanje siromašnih
 • insistiranje, pritiskanje i nametanje svojih vjerovanja i učenja drugima
 • odbijanje preispitivanja svojih vjerovanja i učenja kada postoji realan osnov za to
 • ubistvo, silovanje, razne izopačenosti, prebijanje, zlostavljanje, abortus, krađa, prevare svake vrste, podmićivanje, kriminalni poslovi, okultizam, paganski običaji (razne svetkovine), korišćenje droga i drugih opijata, kockanje… (ovo su teži oblici grijeha koji su manje prisutni kod hrišćana)

Kroz pokajanje, a to je priznanje i odbacivanje (odricanje), doživjećemo oslobođenje i imaćemo mir. Ne znači da ćemo odmah i u potpunosti biti očišćeni i obnovljeni od konkretnih pokajanih grijeha, ali kroz pokajanje učvršćujemo naš odnos sa Bogom i Njegovim Sinom i svjesni smo sopstvene bespomoćnosti, a sve to vodi prirodnom i spontanom očišćenju i obnovljenju.