Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Šta je “duh antihrista” kojim se negira Hrist u nama? Da li je to samo Trojstvo ili još nešto?

U Bibliji se pominju „antihrist“ i „duh antihrista“ u kontekstu pogrešnih učenja kojima se negiraju spasonosne biblijske istine da je Hrist Sin Božji i da On treba da živi u nama.

„Voljeni! Ne vjerujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga; jer mnogi lažni proroci iziđoše na svijet. Po ovom prepoznajte Duha Božjeg: svaki duh koji priznaje da je Isus Hrist došao u tijelo, od Boga je; a SVAKI DUH KOJI NE PRIZNAJE DA JE ISUS HRIST DOŠAO U TIJELO, NIJE OD BOGA: I TO JE DUH ANTIHRISTA, za kog čuste da dolazi, i sad je već na svijetu“ (1. Jovanova 4:2-3).

„Jer su mnoge varalice izašle u svijet. ONAJ KOJI NE PRIZNAJE DA ISUS HRIST DOLAZI U TIJELO JE VARALICA I ANTIHRIST“ (2. Jovanova 1:7).

U suštini postoje dva tumačenja ovih biblijskih stihova, od kojih samo jedno može biti istinito.

1. Hrist je došao na svijet u ljudsko tijelo (Hrist u ljudskoj prirodi)
2. Hrist dolazi u u tijelo onih koji Ga prihvate vjerom (Hrist u nama, u tijelo vjernih)

Vjerujem da kontekst ovih biblijskih stihova najbolje otkriva istinu. Pročitajmo šta piše u stihu prije 1. Jovanova 4:2-3.

„I koji drži upute njegove u njemu stoji, I ON U NJEMU. A mi po Duhu koji nam je dao znamo da ON STOJI U NAMA“ (1. Jovanova 3:24).

Sada pročitajmo šta piše u stihu nakon 1. Jovanova 4:2-3.

„Vi ste od Boga, dječice, i pobijedili ste ih, jer je onaj koji je u vama veći od onoga koji je na svijetu“ (1. Jovanova 4:4).

Na osnovu konteksta, Hristov dolazak u tijelo odnosi se na Hristov dolazak u nama, u vjernima, i negiranje te istine predstavlja antihrišćansko učenje. Pročitajmo sada sve ove stihove kada ih spojimo redom onako kako su napisani u Bibliji.

„I koji drži upute njegove u njemu stoji, I ON U NJEMU. A mi po Duhu koji nam je dao znamo da ON STOJI U NAMA. Voljeni! Ne vjerujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga; jer mnogi lažni proroci iziđoše na svijet. Po ovom prepoznajte Duha Božjeg: svaki duh koji priznaje da je Isus Hrist došao u tijelo, od Boga je; a SVAKI DUH KOJI NE PRIZNAJE DA JE ISUS HRIST DOŠAO U TIJELO, NIJE OD BOGA: I TO JE DUH ANTIHRISTA, za kog čuste da dolazi, i sad je već na svijetu. Vi ste od Boga, dječice, i pobijedili ste ih, jer je onaj koji je u vama veći od onoga koji je na svijetu“ (1. Jovanova 3:24, 4:1-4).

Danas u svijetu hrišćanstva vjerovatno ne postoji niko ko negira da je prije oko 2000 godina Hrist došao u tijelo, odnosno da je došao u ljudskoj prirodi koju imaju svi drugi ljudi. Stoga se biblijsko upozorenje odnosi na negiranje Hristovog dolaska u tijelo vjernih, jer je to spasonosna istina.1.

„Kud god pođemo, uvijek u svom tijelu trpimo smrtne patnje kakve je trpio Gospod Isus, da se i ISUSOV ŽIVOT POKAŽE U NAŠEM TIJELU. Jer mi koji smo živi uvijek se nalazimo u smrtnoj opasnosti radi Isusa, da se i ISUSOV ŽIVOT POKAŽE U NAŠEM SMRTNOM TIJELU“ (2. Korinćanima 4:10-11).

„Ta tajna je Hrist u vama, nada slave“ (Kološanima 1:27).

„…Ali ako neko nema Hristov Duh, taj nije Njegov. A ako je Hrist u vama, tijelo je zaista mrtvo zbog grijeha, ali Duh je život zbog pravednosti“ (Rimljanima 8:9-10).

Što se tiče stiha iz 2. Jovanova 1:7, pogledajmo i njegov kontekst.

„Jer su mnoge varalice izašle u svijet. ONAJ KOJI NE PRIZNAJE DA ISUS HRIST DOLAZI U TIJELO JE VARALICA I ANTIHRIST. Pazite na sebe, da ne izgubite plod našeg rada, već da dobijete potpunu nagradu. KO GOD PRESTUPA I NE OSTAJE U HRISTOVOM UČENJU, NIJE OD BOGA. KO OSTAJE U NAUCI HRISTOVOJ, TAJ IMA I OCA I SINA. Ako neko dođe k vama, a ne donosi ovo učenje, ne primajte ga u svoj dom niti ga pozdravljajte. Jer ko ga pozdravlja učestvuje u njegovim zlim delima“ (2. Jovanova 1:7-11).

Iz ovih stihova vidimo ne samo da je antihrist i varalica onaj koji ne priznaje Hristov dolazak u tijelo, već i da nije od Boga onaj „koji prestupa i ne ostaje u Hristovom učenju“.

 

Hristovo učenje je da On živi u nama

Vidjeli smo u 1. Jovanovoj da je antihrišćansko učenje ono koje negira da Hrist dolazi u vjernima. Isto se ponavlja i 2. Jovanovoj, iz čega proističe logičan zaključak da je Hristovo učenje koje se pominje u istom kontekstu upravo to učenje da Hrist treba da živi u vjernima. To znači da onaj koji prestupa i ne ostaje u tom učenju – da Hrist živi u vjernima, nije od Boga. Upravo su to su iste riječi koje je Jovan rekao u 1. Jovanovoj.

„…A svaki duh koji NE PRIZNAJE DA JE ISUS HRIST DOŠAO U TIJELO, NIJE OD BOGA“ (1. Jovanova 4:3).

U 2. Jovanovoj se kaže i da „ko ostaje u nauci Hristovoj, taj ima i Oca i Sina“. Na osnovu svega, može se zaključiti da ko ostaje u Hristovom učenju, a to učenje je da Hrist živi u vjernima, taj ima i Oca i Sina.

Na koji način onaj koji ostaje u učenju da Hrist živi u nama ima i Oca i Sina? Na način što kada Hrist dođe da živi u vjernima, zajedno sa Hristom dolazi i Bog Otac. Onaj koji primi Hrista, on se sjedinjava i sa Bogom, jer su Bog i Hrist sjedinjeni. To je Hristova nauka kroz koju imamo i Oca i Sina.

 

Negiranje Oca i Sina i negiranje da Sin živi u nama – kroz Trojstvo

Sada uporedimo Jovanovo upozorenje na antihrista u vezi sa negiranjem da Hrist živi u vjernima, sa Jovanovim upozorenjem na antihrista u vezi sa negiranjem Oca i Sina.

„To je antihrist, onaj koji poriče Oca i Sina. Ko god poriče Sina, nema ni Oca. Ko priznaje Sina, ima i Oca. A u vama neka ostane ono što ste čuli u početku. Ako ono što ste u početku čuli ostane u vama, i vi ćete ostati u Sinu i u Ocu. A ovo je obećanje koje nam je on dao – vječni život“ (1. Jovanova 2:22-25).

Na osnovu Jovanovih upozorenja u svojim poslanicima, dva najopasnija antihrišćanska učenja su:

1. Negiranje da Otac ima Sina
2. Negiranje da Sin treba da živi u vjernima

Oba ova antihrišćanska učenja su direktno povezana sa naukom o Trojstvu, odnosno kroz Trojstvo se negiraju obje biblijske istine.2. Trojstvo podrazumijeva da postoji jedan Bog kojeg navodno čine tri božanske ličnosti – Otac, Sin i Sveti Duh. Prema Trojstvu, Bog nema stvarnog Sina, već su oni dvije ličnosti istog Božanstva, a onaj koji treba da bude sa nama ili živi u nama, zavisno od interpretacije, je Sveti Duh, treća ličnost Božanstva.

 

Da li je „duh antihrista“ ako tvrdimo
da je sve bilo isto prije i poslije Hrista?

Postavlja se pitanje da li pod negacijom „Hrista u nama“ spadaju i tvrdnje da su prije Hrista jednako kao i nakon Hrista postojali duhovni blagoslovi poput spasenja, novorođenja, vječnog života, krštenja Duhom, Božjeg carstva, Božje pravednosti i svih ostalih?

Hipotetički, ukoliko su svi blagoslovi navodno postojali prije Hrista onda je istina Hrist u nama postojala i u Starom savezu.

U Bibliji nema bilo kakvog pomena o tome, niti je logično i razumno da prije Hrista, Božansko-ljudskog bića, postoji nešto što je sastavni dio Hrista kao Božansko-ljudskog bića.

Lično vjerujem da se kroz ovakvu zabludu, da je u Starom savezu postojalo sve što je Hrist donio Svom narodu u Novom savezu, nešto suptilnije od Trojstva negira istina Hrist u nama. U najmanju ruku, kroz ovakve tvrdnje, svjesne ili nesvjesne, se negira sve ono što je Hrist učinio za čovjeka kroz utjelovljenje, život, smrt i vaskrsenje, na način što se sve to svodi na pravne formalnosti koje je Hrist ispunio, jer je suština navodno postojala i ranije. Na ovaj način se negira ili umanjuje Hristova služba.

„Duh antihrista“ nije samo prisutan kroz Trojstvo i direktno negiranje Sina Božeg i Njegovog dolaska da živi u vjernima, već je prisutan i kroz tvrdnju da je ustvari sve bilo isto prije i poslije Hrista. Ova zabluda je, na žalost, namijenjena onima koji su odbacili Trojstvo.

 

Opasnosti zablude

Neprijatelj uvijek ima spremnu zabludu koliko god da rastemo u istini. Ako već vjerujemo da je Hrist Sin Božji, onda nam servira da Hrist ne treba da živi u nama. Ako i povjerujemo ili ako smo blizu da povjerujemo da Hrist treba da živi u nama, onda nam servira da je ustvari i prije i poslije Hrista sve bilo jednako i da novorođenje ustvari nije neki poseban događaj u iskustvu Božjeg naroda, već da je to uvijek postojalo, nešto što se podrazumijeva.

Prihvatanje ove zablude neminovno se mora odraziti i na lično iskustvo, odnosno u najmanju ruku novorođenje će se posmatrati kao početak religioznosti, početak čitanja Biblije, početak odlaska u crkvu, početak držanja Subote, početak shvatanja nekih istina, početak odbacivanja nekih vidljivih grijeha i slično, a ne kao natprirodna stvar kada se naša duhovna priroda mijenja u trenutku sjedinjavanja sa živim Hristom.

Zato mnogi od onih koji vjeruju da je sve bilo isto prije i poslije Hrista rijetko pomišljaju na potrebu preispitivanja da li su nanovorođeni, ili da li možda i dalje žive isti stari život samo što je spolja reformisan. Sve je to zbog stare svijesti da je zapravo novorođenje uvijek postojalo i to je nešto što se podrazumijeva, iako Biblija uporno govori o tome kao o nečemu novom u čovjekovom iskustvu, o nečemu što je Hrist donio i što nema veze sa našom dotadašnjom religioznošću, već sa jednim trenutkom nakon što u to povjerujemo.

„Sami sebe ispitajte jeste li u vjeri, sami sebe provjerite. Ili ne poznajete sebe da je ISUS HRIST U VAMA? Osim ako niste otpadnici“ (2. Korinćanima 13:5).

 

Razlozi za pogrešna vjerovanja

Zašto bi neko vjerovao da je prije Hrista postojao svaki duhovni blagoslov koji je Bog namijenio vjernima ako o tome nema pomena u Bibliji? Po mom ličnom mišljenju, u osnovi ovakvog vjerovanja stoji jedan ili više sljedećih razloga:

• nerazumijevanje jevanđelja – nerazumijevanje radosne vijesti o Hristu u nama (nerazumijevanje pravednosti vjerom)

• odsustvo ličnog i bliskog odnosa sa Hristom zasnovanog na istini da On bukvalno živi u nama

• manja ili veća povezanost sa Starim savezom bilo kroz djela Zakona ili kroz neke obrede i ceremonije, ili sve zajedno

• adventističko nasleđe i nerazumijevaje spisa Elen Vajt preko kojih se želi, van konteksta, dati neki drugi smisao nedvosmislenim biblijskim otkrivenjima3.

• lični animozitet prema nosiocima ovog jevanđelja

Vjerujem da će oni koji zaista žele da služe Bogu, koji zaista žele da im Njegov Sin bude Gospod, koji su spremni da žrtvuju sebe kroz iskorak vjere, a tu prije svega mislim na žrtvovanje stare svijesti, starih razmišljanja, starih stavova, biti osvjedočeni u veličanstveno jevanđelje – Hrist u nama.

Print Friendly, PDF & Email

Reference

Reference
1 Za više informacija pogledati kategoriju na sajtu Hrist u nama
2 Za više informacija pogledati knjigu Slučaj: TROJSTVO
3 Za više informacija pogledati Mi i Elen Vajt: Zaboravljeno jevanđelje