Sunshine Coast, Australia
www.revelation1412.org
nader@revelation1412.org

Šta je i ko je ne-trinitarac?

Često sam suočen sa neslužbenim a ipak uobičajenim terminom “netrinitarac” u odnosu na ono što verujemo o Bogu.  Ja se lično nikada nisam slagao sa ovim pojmom. Dozvolite mi da vam objasnim ukratko zašto se ovako osećam.

“Netrinitarac” je etiketa koja se odnosi na one koji odbacuju jedan ili više aspekata doktrine o Trojstvu. Prirodno, ljudi to koriste kako bi razlikovali njihovo verovanje u Boga od mnogo češćeg ali i pogrešnog pogleda na to da je Bog Trojstvo. Tužno rečeno, ovo je daleko od istine. Termin “netrinitarac” je nejasna, nedvosmislena i zbunjujuća etiketa. To ništa ne govori o onome u šta taj neko zaista veruje. To jednostavno govori šta taj neko ne veruje. Ako razmislite o  tome, to je zapravo veoma nazadni način izražavanja nečije vere.  Zašto bi naš jezik trebao biti izraz našeg neverovanja radije nego izraz naše vere?

Ko je netrinitarac?

U osnovi je to svako ko odbacuje ideju da je Bog Trojstvo. Zapravo je spisak prilično opsežan. Evo nekoliko primera netrinitarnih grupa. Hristdelfijani, Hrišćanski naučnici, Mormoni, Jehovni svedoci, Jedinstveni Pentakostalci, Internacionalni put i  Ujedinjena Božja Crkva. Čak druge vere, kao što su Judaizam i Islam, mogu biti uključene u ovaj delimični spisak.

Iako svi tvrde da su netrinitarci, njihovi pogledi se naširoko razlikuju po prirodi Boga, Isusa, i Svetog Duha. Neki od njih se drže grešaka koje ništa manje nisu katastrofalne od samog Trojstva! Dakle, šta je netrinitarac? Niko zaista ne zna. To bi mogla biti bilo koja od gore navedenih grupa.

Šta je tvoja vera?

Izraz naše vere je da jasno identifikujemo u šta verujemo. Primera radi, koliko bi nas izrazilo našu veru prema danu koji držimo sa terminom “mi smo oni koji ne drže Nedelju?” Zvuči čudno zar ne? Takođe ovo ne uspeva da identifikuje koji dan mi zapravo držimo. Takva terminologija ne izražava našu veru u držanju sedmog dana Subote. Isto važi i za etiketu netrinitaraca. Može ostaviti ljude zbunjene i nesigurne vezano za naše biblijsko razumevanje istine o Bogu. Sve što znaju je ono u šta mi ne verujemo.

Možda mislite, u redu, pa šta da kažemo? Evo nekoliko alternativa koje ja koristim: istina o Bogu, istina o Božanstvu, Biblijsko Božanstvo, poruka o Ocu i Sinu, rođeni Sin itd. Svaki put kada naše misli i verovanja usmerimo na Boga kao netrinitarci propuštena je prilika za davanje pozitivnog svedočenja šta mi zapravo verujemo o Bogu. Zašto ne učiniti svaku priliku kao produktivnu da bi se istina svedočila?  Želim da izrazim moju veru i razumevanje Boga bez upotrebe oblika reči Trojstvo.

Zapravo mislim za ovaj podvig da je ne samo moguć, već je u celosti pozitivan i tačan. Hocete li mi se priključiti?

Print Friendly, PDF & Email
4 Februara 2020
Kategorije: Blog, Zanimljivosti