Šta je slika Božjeg karaktera – zakon ili Isus, Zdravko Vučinić

Šta je slika Božjeg karaktera – zakon ili Isus, Zdravko Vučinić