Temerin, Srbija
dusan28031992@gmail.com

Šta je vera Isusa Hrista?

Kada bi se reklo „vera Dušanova“, mi bi automatski zaključili da se radi o Dušanovoj ličnoj veri u Boga, ili u nešto. Pa automatizmu zaključujemo da se tu radi o nečemu u šta Dušan veruje. Tako je i sa terminima „vera Isusova“, „vera Isusa Hrista“ ili „vera Hristova“. Odmah pomislimo da se radi o njegovoj veri koju je on imao u Oca i kojom je pobedio svet. Jedan od najviše upotrebljavanih stihova je Otk. 14:12 gde stoji:

„Ovde je trpljenje svetih, koji drže zapovesti Božje i veru Isusovu.“

Taj termin na prvi pogled, ako se uzme sam po sebi, zaista tako deluje i logično je zaključiti da je reč zaista o ličnoj veri našeg Gospoda. Međutim ako pogledamo druga mesta i kontekst u kojem se taj termin pominje, Biblija o veri Isusovoj kaže nešto drugo. Da pogledamo još neka gde se pominje „vera Isusova“!

„A sada se pokazuje pravednost pred Bogom bez zakona, o čemu svedoče zakon i proroci. I to pravda Božja kroz veru Isusa Hrista za sve i na sve koji veruju, jer nema razlike. Jer svi su sagrešili i lišeni su Božje slave, a opravdavaju se darom, blagodaću njegovom, kroz iskupljenje koje je u Hristu Isusu, kojega odredi Bog da bude žrtva pomirenja kroz veru u njegovu krv, da pokaže pravdu svoju oproštenjem pređašnjih greha, u dugom trpljenju Božjem, da se pokaže pravda njegova u sadašnje vreme, da je on pravedan i da opravdava onoga koji je od vere Isusove.“ (Rim. 3:21-26).

„Mi koji smo po rođenju Judejci, a ne neznabožački grešnici, i koji znamo da se čovek ne opravdava delima zakona, već kroz veru Isusa Hrista, i mi smo poverovali u Hrista Isusa, da se opravdamo verom Hristovom, a ne delima zakona, jer se delima zakona nijedno telo neće opravdati.“ (Gal. 2:15,16).

U ovim tekstovima vidimo da se pominje:

– pravda Božja kroz veru Isusa Hrista

– opravdanje blagodaću kroz iskupljenje u Hristu

– Bog opravdava onog koji je od vere Isusove

Ovo može delovati zbunjujuće jer ispada kao da se pred Bogom opravdavamo pomoću tri stvari: Pravdom Božjom kroz veru Isusa Hrista, blagodaću i verom Hristovom. O čemu se radi? Ove tri stvari zapravo su sinonimi jednog te istog. Postoji samo jedan način da se čovek opravda pred Bogom, a pošto to ne može da uradi sam, neko to mora da uradi za njega, a to je Isus Hrist. On je to učinio svojom verom, ali ne svojom ličnom verom u Boga Oca nego svojim jevanđeljem. Upavo to je vera Isusova, njegovo jevanđelje. Drugim rečima, to su njegov život, smrt i vaskrsenje, ili kako ja to volim da nazovem, život i delo Isusa Hrista, u šta naravno spada i njegova lična vera, njegovo lično poverenje i pouzdanje. To donosi opravdanje svakom čoveku na svetu, to što je Isus u naše ime bio poslušan do smrti (Fil. 2:8), što je umro grehu i što živi Bogu (Rim. 6:10). Time se svako ljudsko biće opravdava pred Bogom. Biblija kaže da se opravdavamo još nečim:

„Tako, dakle, kao što je sagrešenjem jednog čoveka na sve ljude došla osuda, tako i pravdom jednog dođe na sve ljude opravdanje života.“ (Rim. 5:18).

Svi su opravdani Hristovim pravednim životom, svi ljudi. Ovaj stih je, zajedno sa tri stavke koje smo naveli, još jedan sinonim jedne te iste stvari, vere Isusa Hrista, ili njegovog jevanđelja. Pogledajmo za kraj još jedan tekst!

„Ali Pismo je sve predalo u zatočeništvo pod vlast greha, da bi se obećanje dalo (obećanje Duha – stih 14) kroz veru Isusa Hrista onima koji veruju. A pre nego što je došla vera, bili smo čuvani pod zakonom, predati u zatočeništvo, čekajući veru koja je imala da se objavi. Tako nam je zakon bio staratelj koji nas je vodio do Hrista, da bi se verom opravdali. A otkako je došla vera, više nismo pod starateljem.“ (Gal. 3:22-25).

Obećanje Duha moglo se primiti tek nakon što je Isus proživeo svoj pravedan život, umro grehu i nakon što živi Bogu. 22. stih kaže da se to obećanje daje kroz veru Isusa Hrista, ali samo onima koji veruju. Obećanje je svima obezbeđeno, iskupljenje je za sve, opravdani su svi ljudi. Sada moraju da veruju u veru Isusa Hrista, da se tako izrazim, da bi to postalo njihovo iskustvo, da bi život i delo Isusa Hrista zaživelo u njima. Ta vera Isusa Hrista nam je sada vodič i učitelj, ne više zakon. To je ta vera koja nam se objavila Hristovim dolaskom i kojom se opravdavamo. Tek kada ovo shvatimo, možemo pravilno shvatiti Otkrivenje 14:12:

„Ovde je trpljenje svetih, koji drže zapovesti Božje i veru Isusovu.“

image_pdfimage_print
14 Maja 2018