Sve o problemu grijeha – Zdravko Vučinić (pisani i video materijali)

Jedna od najvažnijih tema u Bibliji jeste – grijeh?

Šta je stvarno grijeh? Biblija kaže da je grijeh glavni čovjekov problem zbog čega čovjek u konačnom umire. Isus Hrist, Sin Božji, je čovjekov Spasitelj od grijeha. Ako pravilno ne razumijemo problem grijeha, ne možemo pravilno razumjeti ni spasenje od grijeha.

 

Pisani materijali

Biblijsko otkrivenje – Šta je stvarno grijeh?

Glavni problem – ljudsko srce ili ljudsko ponašanje?

Duhovna smrt – stanje grijeha

Koji su to lični grijesi kojih se moramo odreći?

Posljedice grijeha ili rane od kojih nam treba isceljenje

Bog ublažava posljedice grijeha i zato mnogi ne vjeruju da su izopačeni

Tajna pojave grijeha – skretanje pogleda sa Boga ka sebi

Čovjek sam sebe ne može spasiti jer mu je tijelo snažnije od duha

Grijeh svijeta ili nevjerstvo – kad nemaš Hrista u svoj život

 

Video materijali

Šta je grijeh (jun 2017)

Posljedice grijeha u ličnom životu (jun 2017)

Najveći čovjekov problem (jul 2017)

Prvi Adam i nepopravljivo nasleđe (septembar 2017)

Čovjek – Božji neprijatelj (oktobar 2017)

Od čega nas Bog spašava – “JA” potiv Boga (april 2018)

Kako je grijeh unizio čovjeka (duh, duša, tijelo) (maj 2018)

Šta je stvarno grijeh (oktobar 2018)

Duhovna smrt (oktobar 2018)

Grijeh i posljedice u ličnom životu (maj 2019)

Grijeh ili razdvojenost od Boga (maj 2019)

Rođeni grešnici – robovi svoga JA (oktobar 2019)

Kako grešnik uzaludno pokušava da se spasi – legalizam i liberalizam (oktobar 2019)

Grijeh i nemogućnost spasenja bez Hristovog utjelovljenja (maj 2020)

Stari čovjek – umrtvljeni duh i dominacija tjelesnih želja (decembar 2020)

 

Za više informacija o grijehu, od drugih autora, pogledati ovdje.

Print Friendly, PDF & Email
11 Septembra 2020