Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Sveti Duh ne sjedi na prestolu, već Otac i Sin

Biblija govori o Ocu i Sinu koji sjede na nebeskom prestolu u budućnosti kada će svi spašeni živjeti u vječnosti. U tom kontekstu se nigdje ne spominje Sveti Duh, što bi bilo logično da je u pitanju treća ličnost Božanstva jednaka kao Otac i Sin, kako zastupa nauka o Trojstvu.

„I pokazao mi je rijeku vode života, bistru kao kristal, kako teče iz Božjeg i Jagnjetovog prestola…“ (Otkrivenje 22:1).

„Uzvikivali su jakim glasom: Spasenje našem Bogu, koji sjedi na prestolu, i Jagnjetu“ (Otkrivenje 7:10).

„U gradu nisam vidio hram, jer su njegov hram Gospod Bog Svemoćni, i Jagnje“ (Okrivenje 21:22).

Svetog Duha nema na prestolu niti ga može biti jer on nije posebna treća ličnost, već Božji i Hristov Duh.

Print Friendly, PDF & Email