Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Sveti Duh se nikada nikome nije pojavio kao ličnost

Sveti Duh, iako zastupnici Trojstva za njega kažu da je Bog, odnosno treća ličnost Božanstva jednaka kao Bog i Hrist, nikada se nikome nije pojavio kao ličnost ili osoba za razliku od Boga i Hrista.

Sveti Duh se uvijek pojavljivao u simbolima ili pojavama poput „vjetra“, „vatre“, „goluba“.

„Odjednom je nastala huka s neba kao kod naleta jakog vjetra, i ispunila je cijelu kuću u kojoj su sjedjeli. Tada su ugledali nešto poput plamenih jezika, koji su se razdijelili, i po jedan je sišao na svakog od njih. Svi su se ispunili Svetim Duhom i počeli da govore raznim jezicima, kako im je Duh davao da govore“ (Djela apostolska 2:2-4).

Ovom prilikom, na Pedesetnici, Isusovi učenici su bili ispunjeni Svetim Duhom – primili su obećani dar Duha.1.

Vidimo da se Sveti Duh pojavio poput vjetra i vatre.

Učenici su vjerovali da su se ispunili Božjim Duhom a ne nekom posebnom trećom ličnošću Božanstva, i to su potvrdili objašnjavajući okupljenima da nijesu pijani zbog činjenice da govore raznim jezicima nego da je Bog izlio svog Duha na njih.

„Ovi ljudi nisu pijani, kao što vi mislite, jer tek je treći sat dana. Nego je to ono što je rekao prorok Joel: U posljednje dane, govori Bog, izliću svoj Duh na svako tijelo, i prorokovaće vaši sinovi i vaše kćeri, a vaši mladići imaće vizije i vaši starci sanjaće snove“ (Djela apostolska 2:15-17).

I Hrist je Svetog Duha uporedio sa vjetrom.

„Vjetar duva gdje hoće i čuješ njegov šum, ali ne znaš odakle dolazi i kuda ide. Takav je svako ko je rođen od Duha“ (Jovan 3:8).

Riječ „vjetar“ u ovom stihu prevedena je od grčke riječi „pneuma“ koja znači i „duh“. Ista riječ „pneuma“ se koristi na kraju ovog stiha gdje se kaže rođen od Duha. U tom smislu ovaj stih može da glasi i Duh duva gdje hoće i čuješ njegov šum, ali ne znaš odakle dolazi i kuda ide.

U Bibliji je pojava Svetog Duha prilikom Hristovog krštenja simbolizovana kao silazak goluba.

„Kad se krstio, Isus odmah izađe iz vode, a nebesa se otvoriše i on ugleda Božjeg Duha kako silazi kao golub i spušta se na njega. A glas sa neba reče: Ovo je moj ljubljeni Sin, koji je po mojoj volji!“ (Matej 3:16-17).

Osim što se pojava Duha simbolizovala kroz pojavu goluba što potvrđuje da se ne radi o ličnosti kao što su to Bog i Hrist, iz ovog stiha vidimo i da je Duh – Božji Duh.

Zastupnici Trojstva koriste ovaj stih da pokažu kako se prilikom Hristovog krštenja pojavljuju tri različite osobe Božanstva, iako iz stiha vidimo da se pojavljuje Bog koji potvrđuje da je Isus Njegov Sin i pojavljuje se Duh kroz simbol pojave goluba za kojeg se kaže da je Duh Božji. Ovaj stih ustvari negira Trojstvo. Golub je očigledno bio simbol pojave ili manifestacije Božjeg Duha jer se Duh u Bibliji uvijek pojavljuje isključivo u simbolima a ne kao ličnost.

Osim toga, da je Sveti Duh zaista treća, posebna Božanska ličnost jednaka sa Ocem i Sinom, on se nikad ne bi pojavio u materijalnom obliku neke životinje jer je to običaj u paganskim božanstvima.

Ono što se desilo prilikom Hristovog krštenja jeste ispunjenje proročanstava iz Starog saveza zapisanih vjekovima ranije da će na Hristu, našem Spasitelju, biti Duh Božji.

„Duh Gospoda na meni je, jer me je Gospod pomazao da objavim dobru vijest krotkima. Poslao me je da zavijem rane onima koji su slomljenog srca, da objavim slobodu zarobljenima i izlazak iz tame zatvorenima…“ (Isaija 61:1).

Hrist je na početku svoje misije na Zemlji, kada je objavio da je On Spasitelj, potvrdio da se taj stih odnosio na Njega.

„Gospodnji Duh je na meni, jer me je Bog pomazao da objavim dobru vijest siromašnima, da iscijelim one slomljenog srca, da propovijedam oslobođenje zarobljenima i vraćanje vida slijepima, da pustim potlačene na slobodu, da propovijedam Gospodnju godinu milosti“ (Luka 4:18-19).

Božji Duh je bio na Hristu, a ne neka posebna ili treća ličnost Božanstva. Postoje i druga proročanstva iz Starog saveza zapisana vjekovima ranije koja to potvrđuju.

„Evo mog sluge, koga podupirem, izabranika moga, koji je po volji duše moje. Na njega sam stavio svoj Duh, i on će narodima donijeti pravdu“ (Isaija 42:1).

„Mladica će izniknuti iz Jesejevog panja, izdanak iz njegovog korjena donosiće plod. Na njemu će počivati Gospodnji Duh, Duh mudrosti i razboritosti, Duh savjeta i sile, Duh znanja i straha od Gospoda“ (Isaija 11:2).

Važno je napomenuti da se riječ „duh“ na grčkom jeziku, kojim je pisan Novi savez, kaže „pneuma“ a ta riječ je u srednjem rodu i to pokazuje da nije u pitanju bilo kakva ličnost kao što su to Otac i Sin.

Isto tako, Sveti Duh u Bibliji nikad nije govorio o sebi za razliku od Oca i Sina koji su govorili o sebi, što je i logično jer su Oni ličnosti, a Sveti Duh nije.

U Bibliji nemamo ni nijedan primjer molitve Svetom Duhu. Očigledno je da se niko nije molio Svetom Duhu zato što nije ličnost.

Sveti Duh nije bilo kakva treća ličnost Božanstva ili posebno biće u odnosu na Boga i Hrista kako uči nauka o Trojstvu. Sveti Duh je Božji Duh koji je dat Hristu u punini na Pedesetnici, a kroz Hrista se daje vjernima. Na ovaj način vjerni se sjedinjuju sa Bogom i Hristom. Kroz Svetog Duha, Bog i Hrist su sjedinjeni i sveprisutni u svemiru. Zato se u Bibliji povremeno za Sveti Duh kaže Božji Duh, Hristov Duh, Gospodnji Duh, Duh… 2.

 

Print Friendly, PDF & Email
14 Novembra 2019