Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Svijet mora da vidi pobjedničko hrišćanstvo

Iako dugo godina hrišćani, makar deklarativno, do nedavno nijesmo uspijevali da primimo istinske blagoslove koje je Bog zaista namijenio svojoj djeci. Ovi blagoslovi se ogledaju u razumijevanju dubine Božje ljubavi prema svakom pojedincu kroz dar Njegovog Sina Isusa Hrista, kao i doživljavanje te ljubavi i dara u ličnom životu. Kroz ove blagoslove naši životi su spontano krenuli u drugom pravcu bez osvrtanja na stare puteve.

Vjerujem da je hrišćanstvo, ako izuzmemo svijetle, uglavnom proganjane, pojedince i manje grupe tokom istorije, u tami skoro 2000 godina. Ali vjerujem i da uz lažna probuđenja u svijetu koja neprijatelj kreira, naročito posljednjih nekoliko decenija, mora postojati i pravo probuđenje Božjeg naroda pred Hristov drugi dolazak.

Šta treba da znači pravo probuđenje?

To znači izlazak iz tame nerazumijevanja Boga i Njegovog Sina Isusa Hrista, nerazumijevanja Njihove ljubavi prema nama kao i nerazumijevanja kako nas Njihova ljubav danas i za vječnost spasava. Nakon izlaska iz tame Božji narod će, logično, zasvijetliti i upravo je to ono što svijet mora da vidi na kraju istorije, prije nego što Hrist dođe. Ta vidljiva svjetlost je ništa drugo nego hrišćanski pobjedonosni život.

Pravo probuđenje počelo sa istinom o Bogu

Jedna od najvažnijih istina koju smo posljednjih godina razumjeli jeste istina o Bogu, odnosno da Bog nije trojstvo. Ova istina, vjerujem, predstavlja temelj svih biblijskih istina, i kroz nju je definitivno počelo pravo probuđenje među hrišćanima. Ova istina obuhvata:

  • postoji jedan, jedini, apsolutni, samopostojeći Bog
  • Isus Hrist je stvarni, doslovni i bukvalni jedinorođeni Sin, jednog, jedinog, apsolutnog i samopostojećeg Boga
  • Sveti Duh je Božji Duh ujedinjen sa Hristovim Duhom, a to znači ujedinjeni život Boga Oca i Njegovog Sina

Kada pravilno razumijemo istinu o Bogu onda će nam biti jasno da je doslovni Bog žrtvovao doslovnog Sina za čovjekovo spasenje dokazavši na taj način bezuslovnu ljubav prema čovjeku, kao i da natprirodnim primanjem Svetog Duha u naša srca (ili u naš duh) ne primamo neku tajnovitu treću ličnost Božanstva, već ustvari primamo Boga Oca i Njegovog Sina koji je kroz svoj zemaljski život pobijedio grijeh. Istina o Bogu je zaista slavna kada se pravilno razumije.

Ali ova istina, ako se pravilno ne razumije, ne može da proizvede svjetlost u Božjem narodu koju svijet mora da vidi kod Njegove djece prije Hristovog drugog dolaska. Postoji ljepota ove istine koju Bog želi detaljnije da otkrije u ovom periodu. Ova ljepota ima više naziva – Hrist naša pravednost, Hristova pravednost, pravednost vjerom ili opravdanje vjerom, zavisno kako ko upotrebljava koji termin.

Razumijevanje istine o Bogu sa ljepotom istine o Hristu kao našoj pravednosti jedino i isključivo može učiniti naše razumijevanje Božje volje na nivou koje će nas dovesti do onoga što Bog želi – da Mu se predamo potpuno, a da On onda učini ono što mi ne možemo – da nam stvarno i doslovno prenese život Isusa Hrista koji će u nama proizvesti hrišćanski pobjedonosni život i proslaviti Njega pred svijetom kako bi drugi bili privučeni Njemu.

Istina o Hristu kao našoj pravednosti

Bog ne samo što je stvoritelj i izvor svega što postoji u svemiru već je i održavalac svega. Biblija kaže da je samo Bog dobar. Pod dobrotom podrazumijevamo ljubav, pravednost, svetost, savršenstvo… Ako je samo Bog dobar i pravedan, da li su Božja stvorenja dobra i pravedna? Ona mogu biti dobra samo i isključivo ako imaju zajednicu sa Bogom, izvorom dobrote. Ona mogu biti pravedna samo i isključivo ako Bog prebiva u njima Duhom. Iz ovoga proističe da čovjekova dobrota i pravednost ne zavise od onoga šta čovjek čini već da li je povezan sa Bogom ili nije. Povezanost sa Bogom svakako će proizvesti dobra i pravedna djela. Na isti način, grijeh nije samo nešto loše što čovjek čini, već odsustvo Boga iz čovjekovog života. Čovjek razdvojen ili nezavistan od Boga svakako će proizvesti i vidljiva loša djela.

Svaki čovjek je Adamov genetski i biološki potomak, što znači da smo od Adama naslijedili sve posljedice njegovog odbacivanja Boga, a to je prije svega tjelesna priroda koja je u ropstvu grijehu i smrtna. Ovo je za čovjeka bezizlazna situacija jer ne postoji mogućnost da čovjek bez Boga proizvede život, pravednost ili dobrotu bez kojih je nepodoban za život u Božjem prisustvu i Njegovom carstvu.

Čovjek koji pokušava da proizvede dobrotu i pravednost, na bilo koji način, nije utemeljen u istini da je samo Bog dobar i pravedan kao i da stvorenja mogu odslikavati Boga samo ako su povezana sa Bogom a ne svojim ličnim naporima da budu dobri i pravedni.

Bog je obezbijedio spasenje iz bezizlazne situacije kroz svog Sina Isusa Hrista koji je postao drugi Adam, novi Otac čovječanstva.

Isus, Božji Sin, po prirodi jedini dobar i pravedan kao Njegov Otac, je prije 2000 godina kao čovjek proživio ljudski život na Zemlji nadvladajući sva iskušenja u kojima se bilo koje živo biće može naći i na taj način proizveo novi ljudski život koji savršeno proslavlja Boga – pobjednički život. Isus je, u konačnom, na krstu Golgote izabrao da umre radije nego da učini nešto protiv Božje volje, iako je bio bez nade u vaskrsenje što je svjesni odlazak u vječnu smrt, čime je u tom ljudskom životu koji je proživio nadvladao i uništio grijeh u samom korjenu.

Bog je omogućio Isusu da taj svoj pobjednički život može prenijeti svima koji to žele na način što je Isusu dao svog Svetog Duha u punini kako bi Isus, iako čovjek, mogao biti sveprisutan u svemiru. Sveti Duh je, dakle, Božji Duh ujedinjen sa Hristovim Duhom, a to znači ujedinjeni život Boga Oca i Njegovog Sina koji je pobijedio grijeh i smrt.

Nama je potrebno da povjerujemo u sve ono što je Bog uradio za nas kroz Isusa Hrista i Bog nam, prema obećanju, daje novi život – život Njegovog Sina kroz prebivanje Svetog Duha u nama čime se čovjek ponovo povezuje sa Bogom. Isus kroz Svetog Duha prebiva u svakom čovjeku koji Ga prihvati za ličnog Spasitelja i prenosi mu svoj pobjednički život. Na ovaj način, koliko god djelovalo natprirodno kao što i jeste, pobjeda nad grijehom postaje i nama dostupna ako imamo povjerenje i pouzdanje u ovakav Božji plan spasenja čovjeka. Kad kažem pobjeda nad grijehom, prevashodno ne mislim na nadvladavanje loših ili vidljivih navika, jer je to nekad moguće i u svojoj sili, nego na pobjedu nad suštinskim grijehom od kojeg izviru svi grijesi i zbog kojeg je čovjek nepodoban za život u Božjem carstvu – to je život po svojoj volji, život gdje smo mi bogovi, život nezavisno od Boga, život razdvojen od Boga. Pobjeda nad grijehom, kroz svojevoljno prepuštanje Hristu u nama da upravlja nama, proizvešće ono što je Hrist proizveo – umjesto života za sebe (grijeh), živio je za Boga i zbog Boga (dobrota i pravednost, ono što Bog želi od nas).

Ovo je najslavnija istina u Bibliji, ovo je „Božja tajna“ koja se otkrila – Hrist u nama, nada slave.

Istovremeno, ova istina je kamen spoticanja za mnoge koji sebe nazivaju hrišćanima, isto kao što je to bio slučaj i među ranim hrišćanima, jer nijesu razumjeli ovu istinu niti su uspjeli da je sprovedu u praktičan život. Posljedica nerazumijevanja istine i neuspjeha u praktičnom životu vremenom dovodi do negiranja i odbacivanja same istine kao i odlazak u krajnosti.

Nadam se da ćemo kroz našu jevanđeosku službu i projekat Hrišćanska mreža EX-YU u narednom periodu biblijski utemeljeno predstaviti čisto i istinsko jevanđelje i slavnu istinu o Hristu koji prebiva u svom narodu, i na taj način privući sve one koji u svom srcu žele da budu u službi Bogu jer se nalazimo u vrijeme neposredno pred Hristov drugi dolazak.

Print Friendly, PDF & Email