Manchester, Jamaica
www.restorationministry.com
vidclay@gmail.com

Svoju volju predati Hristu, a ne svojom voljom pokušavati biti dobar

Razmotrimo jedan citat iz knjige „Put Hristu.“ Ovaj citat je postao jedan od mojih omiljenih citata iako je godinama za mene predstavljao jedan od najtežih citata za razumeti. U jednom trenutku sam bio skoro spreman da bacim knjigu jer sam rekao, „sestra Vajt ne zna o čemu govori.“ Ali hvala Bogu, kada sam konačno shvatio ovaj citat, on je postao jedan od velikih blagoslova u mom životu. Slušajte šta kaže:

„Mnogi pitaju, „Kako da predam sebe Bogu?“ Vi želite da predate sebe Njemu, ali niste dovoljno moralno snažni, robujete sumnjama, i vama upravljaju navike vašeg grešnog života. Vaša obećanja i odluke su kao konopci od peska. Ne možete da kontrolišete svoje misli, pobude, sklonosti. Znanje o vašim prekršenim obećanjima i izgubljenim zalozima slabi vaše pouzdanje u svoju sopstvenu iskrenost i čini da se osećate da Bog ne može da vas prihvati.“

Kada sam tada to čitao moje srce je ubrzano kucalo jer sam rekao, „ova gospođa tačno razume kroz šta prolazim, sigurno će mi sada dati odgovor.“ Toliko puta sam obećao, toliko put sam donosio odluku da ću biti bolji, i posrtao sam iznova i iznova, baš kao konopac od peska, držite konopac od peska i pokušavate da ga izvučete i vidite šta će da se dogodi. Nikada nećete moći da pomerite ni delić inča. To sam ja, ona me je detaljno opisivala. Moje uši su se načuljile očekujući odgovor, čekao sam i očekivao, ali vidite šta sam dobio:

„…Ali ne treba da očajavate. Ono što treba da razumete je istinska sila volje. Ovo je upravljačka sila u čovekovoj prirodi, sila odlučivanja, moć odluke ili izbora. Sve zavisi od ispravnog delovanja volje. Od moći izbora koji je Bog dao ljudima; njihovo je da je upotrebe.“

O čemu je Elen Vajt govorila?

Da li je moć volje, odgovor? Sada vidite da ona kaže da su izbor i odluka ključni, i ona to povezuje sa „ispravnim delovanjem volje.“ Onda sam ja čitao i pomislio, „moć volje je odgovor, tako da ću da vežbam svoju volju.“ Tako sam se trudio da vežbam svoju volju i znate šta? Došao sam do iste prepreke, bio sam slabe moralne snage, kontrolisale su me navike grešnog života, moje odluke su bile kao konopci od peska, sva moja moć volje nije učinila moje odluke ni malo snažnijim od konopaca od peska. Pored toga, pronašao sam drugi citat u istoj knjizi koji izgleda kao da se direktno suprotstavlja onome što sam čitao o moći volje. Taj citat glasi:

„Nama je nemoguće da sami pobegnemo iz jame greha, u koju smo upali. Naše navike su zle i mi ih ne možemo promeniti. „Ko će čistog izvaditi iz nečistog? Niko.“ „Telesni um je neprijateljstvo Bogu: jer se ne pokorava zakonu Božjem, niti može.“ Jovan 14:4; Rimljanima 8:7. Obrazovanje, kultura, vežbanje volje, ljudski napor, sve to ima svoje mesto, ali ovde je sve to nemoćno. To može proizvesti spoljašnju ispravnost ponašanja, ali ne može promeniti srce, na može pročistiti izvore života…“

Naš stvarni problem je identifikovan; naša srca su zla i  mi ih ne možemo promeniti.“ Mi se takvi rađamo i u ovom stanju nije nam moguće da se ponašamo na način koji je ugodan Bogu. Ovim problemom se jevanđelje mora pozabaviti. Jasno nam je rečeno da su vežbanje volje i ljudski napori, nemoćni. Tako da sam odustao, zatvorio knjigu i bio sam spreman da je bacim. Godinama nakon toga nisam mnogo čitao. Ali ne tako davno pročitao sam je ponovo i znate li šta sam otkrio? Otkrio sam da nekoliko redova dalje kažu:

„…Ne možete promeniti svoje srce, ne možete se sami od sebe predati Bogu; ali možete izabrati da mu služite. Možete mu dati svoju volju; On će onda raditi u vama da hoćete i činite kako je Njemu volja“

Sloboda da se izabere novi gospodar

Da li vidite šta se kaže? Ne možete činiti dobro. Ne možete izabrati da činite dobre stvari. Uvek ćete doživeti neuspeh. Ne možete promeniti svoje srce, tako da ste uvek privrženi pogrešnim stvarima. Vaša volja ne može učiniti da radite ispravne stvari, vaša volja ne može promeniti konopce od peska u konopce od čelika, vaša volja ne može učiniti da donosite ispravne odluke i izbore. Ali možete izabrati da Mu služite. Možete Mu dati svoju volju. Postoji samo jedna stvar koju je Bog dao vašoj volji da učini, a to je da date tu volju Hristu. Ovo je jedino što možete učiniti. On će onda delovati u vama i delovaće Njegova volja u vama.

Ne možete izabrati da činite ono što je ispravno u pogledu dela. Ali možete izabrati Hrista. Možete izabrati da predate sebe Njemu. Ovo je istinska moć volje koju treba da razumemo. Kada se predate njemu onda je sa delovanjem vaše volje završeno. Za vas je borba došla do kraja. Od sada je sve Njegovo delo. Sada je On taj koji čini da hoćete, činite, možete… Tu imamo slobodan izbor.

Moć izbora je Bog dao ljudima, a na njima je da ga upotrebe. Ne možete promeniti srce (moć volje neće promeniti to), ne možete sami od sebe predati Bogu svoje sklonosti (moć volje neće to učiniti), ali možete izabrati da mu služite. Možete Mu predati svoju volju.

Stoga, činjenje dobra više nije nemoguće ili čak teško, jer Hrist je već pobedio greh. Kada On živi u vama, kada izaberete Njega, onda je On taj koji donosi odluke i izbore, On sprovodi Svoju volju. Vaš deo je završen. Zbog ovoga se dobra dela pojavljuju u vašem životu. Sa neuspesima i porazima je završeno.

Sada znate zašto sam uzeo knjigu i stavio je na grudi. Prepoznao sam da Bog ne kaže da moramo izabrati ispravna dela i da moramo nastaviti da biramo ispravna dela u svakom trenutku, kada smo suočeni sa pogrešnim. On kaže, „dajte mi svoju volju i ja ću učiniti sve ostalo.“ On će delovati u nama da hoćemo i činimo ono što je Njemu ugodno ako Mu predamo svoju volju. To je pravo mesto volje.

Da, polemika se zasniva na slobodi izbora, ali ne dovodi se u pitanje izabiranje dela, Bog ne kaže da morate izabrati dok se suočavate sa svakim pojedinačnim iskušenjem i svaki put izabrati dobro. Ne treba da idete kroz život izabirajući ovo ili ono, da biste na kraju došli do pozicije gde uvek birate ispravne stvari, tako da ste onda savršeni. To je način pokušavanja da postanete savršeni svojim delima. To nije Božji način. Ispravan način je da donesete odluku da u potpunosti predate sebe, da donesete odluku da napustite sebe, jednom zauvek i da prihvatite Hrista umesto sebe. Ne da izaberete dela, već da izaberete osobu. To je ispravna upotreba volje.

Print Friendly, PDF & Email