Duh

Milan Ivović: Stanje mrtvih (3)

26 Januara 2021
Zdravko Vučinić: Savršeni u duhu, ali nesavršeni u karakteru

Zdravko Vučinić: Savršeni u duhu, ali nesavršeni u karakteru

2 Januara 2021
Zdravko Vučinić: Ko smo mi i šta danas imamo u Hristu

Zdravko Vučinić: Ko smo mi i šta danas imamo u Hristu

2 Januara 2021
Zdravko Vučinić: Novi čovjek – novorođeni duh i smrt starog čovjeka

Zdravko Vučinić: Novi čovjek – novorođeni duh i smrt starog čovjeka

26 Decembra 2020
Zdravko Vučinić: Pod blagodaću, a ne pod Zakon

Zdravko Vučinić: Pod blagodaću, a ne pod Zakon

20 Decembra 2020
Zdravko Vučinić: Služba Hristu umjesto službe Zakonu (Duh & Slovo)

Zdravko Vučinić: Služba Hristu umjesto službe Zakonu (Duh & Slovo)

19 Decembra 2020

Zdravko Vučinić: Odmor od sebe – u Hristu

16 Decembra 2020

Zdravko Vučinić: Sigurnost spasenja nije u nama, nego u Isusovom Duhu koji smo primili vjerom

13 Decembra 2020

Zdravko Vučinić: Jedino pobjedničko jevanđelje

11 Avgusta 2020

Zdravko Vučinić: Novorođenje je moguće samo zato što je Hrist postao čovjek i tako mogao postati jedno sa nama u duhu

30 Maja 2020

Zdravko Vučinić: Realno iskustvo novorođenja (4)

11 Maja 2020

Zdravko Vučinić: Čovjek sam sebe ne može spasiti jer mu je tijelo snažnije od duha (1)

11 Maja 2020
Zdravko Vučinić: Iskustvo spasenja – primanje obećanog Duha, Isusa Hrista (3)

Zdravko Vučinić: Iskustvo spasenja – primanje obećanog Duha, Isusa Hrista (3)

8 Maja 2020
Zdravko Vučinić: Grijeh i nemogućnost spasenja bez Hristovog utjelovljenja (1)

Zdravko Vučinić: Grijeh i nemogućnost spasenja bez Hristovog utjelovljenja (1)

7 Maja 2020
Dejvid Klejton: Duh i Svetinja

Dejvid Klejton: Duh i Svetinja

30 Aprila 2020
Zdravko Vučinić: Novorođenje i praktičan hrišćanski život

Zdravko Vučinić: Novorođenje i praktičan hrišćanski život

25 Aprila 2020
Dejvid Klejton: Slovo naspram Duha

Dejvid Klejton: Slovo naspram Duha

13 Januara 2020
Dejvid Klejton: Ukratko o posvećenju (duh, tijelo)

Dejvid Klejton: Ukratko o posvećenju (duh, tijelo)

21 Avgusta 2019
Dejvid Klejton: Hristova nevesta

Dejvid Klejton: Hristova nevesta

2 Avgusta 2019

Dejvid Klejton: Reč ili Duh?

18 Februara 2019
Dejvid Klejton: Ljudska priroda i kompjuteri

Dejvid Klejton: Ljudska priroda i kompjuteri

18 Januara 2019
1 2