Hristova smrt

Isusova smrt na Golgoti – zašto i kako, Zdravko Vučinić (video snimci)

22 Novembra 2021
Kako je Isusova smrt obezbijedila oslobođenje od grijeha danas, Zdravko Vučinić

Kako je Isusova smrt obezbijedila oslobođenje od grijeha danas, Zdravko Vučinić

8 Novembra 2021
Tri najveće Očeve žrtve i patnje u davanju Sina, Zdravko Vučinić

Tri najveće Očeve žrtve i patnje u davanju Sina, Zdravko Vučinić

12 Oktobra 2021
Šta je Isusu slomilo srce na Golgoti, Zdravko Vučinić

Šta je Isusu slomilo srce na Golgoti, Zdravko Vučinić

6 Oktobra 2021
Privučeni Bogu kroz Golgotu, Zdravko Vučinić

Privučeni Bogu kroz Golgotu, Zdravko Vučinić

24 Augusta 2021
Zdravko Vučinić: Suđenje Bogu na Golgoti

Zdravko Vučinić: Suđenje Bogu na Golgoti

1 Jula 2021

Dejvid Klejton: Da li je Hrist umro da bi potvrdio valjanost zakona?

5 Februara 2021

Zdravko Vučinić: Dan Hristovog raspeća – srijeda ili petak? (1)

15 Novembra 2020

Zdravko Vučinić: Da li je Hrist umro prvom ili drugom smrću?

21 Augusta 2020

Jovan Mojsić: Hristova pobeda na krstu (3)

6 Jula 2020

Jovan Mojsić: Hristova pobeda na krstu (2)

6 Jula 2020

Jovan Mojsić: Hristova pobeda na krstu (1)

6 Jula 2020

Zdravko Vučinić: Hrist je nadjačao tijelo do smrti i realno obezbijedio naše spasenje (2)

11 Maja 2020
Zdravko Vučinić: Šta je Hrist u tijelu morao da uradi da bi spasio čovjeka (2)

Zdravko Vučinić: Šta je Hrist u tijelu morao da uradi da bi spasio čovjeka (2)

7 Maja 2020
Mi i Elen Vajt: Razdvojen od Boga na Golgoti – Zdravko Vučinić

Mi i Elen Vajt: Razdvojen od Boga na Golgoti – Zdravko Vučinić

25 Novembra 2019

Imad Avde: Pomireni Hristovom smrću

28 Augusta 2019

Dejvid Klejton: Isus – potpuno čovek, potpuno Božanstvo – zato nas je mogao spasiti

6 Juna 2019

Zdravko Vučinić: Šta treba vjerovati iz srca da bi se nanovo rodili – primili Hristov život?

21 Maja 2019
Zdravko Vučinić: Kako smo izopačili sliku o Bogu

Zdravko Vučinić: Kako smo izopačili sliku o Bogu

5 Februara 2019
Dejvid Klejton: Kojom smrću je Isus umro

Dejvid Klejton: Kojom smrću je Isus umro

25 Januara 2019

Zdravko Vučinić: Trojstvo je neodrživo – Bog ne može biti iskušan i umrijeti, ali Sin Božji može

10 Januara 2019
1 2