Tag: Isus Hrist

Zdravko Vučinić: Hristova Božanska priroda nadvladala grijeh na krstu

Zdravko Vučinić: Hristova Božanska priroda nadvladala grijeh na krstu

19 Septembra 2019
Zdravko Vučinić: Sin Božji – najveća biblijska istina

Zdravko Vučinić: Sin Božji – najveća biblijska istina

19 Septembra 2019

Imad Avde: Priče Solomonove 9. poglavlje o Sinu Božjem

19 Septembra 2019

Nader Mansur: Enoh, Mojsije i Ilija – pre i posle krsta

11 Septembra 2019

Imad Avde: Ko je Mudrost u Priče Solomonove 8. poglavlje?

7 Septembra 2019
Nader Mansur: Isus je taj Duh

Nader Mansur: Isus je taj Duh

29 Avgusta 2019

21 događaj u Novom zavjetu koji su promijenili ljudsku istoriju i iskustvo

25 Avgusta 2019
Nader Mansur: Rođen ali zaboravljen

Nader Mansur: Rođen ali zaboravljen

27 Juna 2019

Dejvid Klejton: Koji je Božji sistem upravljanja narodom – Hrist u nama ili drži Zakon? Duh ili slovo?

23 Juna 2019
Zdravko Vučinić: Plan spasenja u praktičnom životu

Zdravko Vučinić: Plan spasenja u praktičnom životu

6 Juna 2019

Dejvid Klejton: Isus – potpuno čovek, potpuno Božanstvo – zato nas je mogao spasiti

6 Juna 2019
Dejvid Klejton: Oproštaj i pravda

Dejvid Klejton: Oproštaj i pravda

2 Juna 2019
Zdravko Vučinić: Spasenje od grijeha i razdvojenosti od Boga

Zdravko Vučinić: Spasenje od grijeha i razdvojenosti od Boga

29 Maja 2019
Zdravko Vučinić: Vjeruj Isusu i spašen si

Zdravko Vučinić: Vjeruj Isusu i spašen si

21 Maja 2019

Zdravko Vučinić: Šta treba vjerovati iz srca da bi se nanovo rodili – primili Hristov život?

21 Maja 2019
Zdravko Vučinić: Šta je Hrist donio, a da nije bilo u Starom zavjetu?

Zdravko Vučinić: Šta je Hrist donio, a da nije bilo u Starom zavjetu?

14 Maja 2019
Dejvid Klejton: Život Sina Božjeg i naše spasenje (isječak)

Dejvid Klejton: Život Sina Božjeg i naše spasenje (isječak)

28 Aprila 2019
Dejvid Klejton: Ključna razlika

Dejvid Klejton: Ključna razlika

26 Aprila 2019

Dejvid Klejton: Zašto Isus nikada nije sagrešio?

15 Aprila 2019
Nader Mansur: Dva posrednika (Mojsije nasuprot Hrista)

Nader Mansur: Dva posrednika (Mojsije nasuprot Hrista)

10 Marta 2019
Dejvid Klejton: Uklanjanje vela

Dejvid Klejton: Uklanjanje vela

1 Marta 2019
1 2 3 5