Isus Hrist

Zdravko Vučinić: Vjeruj Isusu i spašen si

Zdravko Vučinić: Vjeruj Isusu i spašen si

21 Maja 2019

Zdravko Vučinić: Šta treba vjerovati iz srca da bi se nanovo rodili – primili Hristov život?

21 Maja 2019
Zdravko Vučinić: Šta je Hrist donio, a da nije bilo u Starom zavjetu?

Zdravko Vučinić: Šta je Hrist donio, a da nije bilo u Starom zavjetu?

14 Maja 2019
Dejvid Klejton: Život Sina Božjeg i naše spasenje (isječak)

Dejvid Klejton: Život Sina Božjeg i naše spasenje (isječak)

28 Aprila 2019
Dejvid Klejton: Ključna razlika

Dejvid Klejton: Ključna razlika

26 Aprila 2019

Dejvid Klejton: Zašto Isus nikada nije sagrešio?

15 Aprila 2019
Nader Mansur: Dva posrednika (Mojsije nasuprot Hrista)

Nader Mansur: Dva posrednika (Mojsije nasuprot Hrista)

10 Marta 2019
Dejvid Klejton: Uklanjanje vela

Dejvid Klejton: Uklanjanje vela

1 Marta 2019
Dejvid Klejton: Zaobilaženje Hrista

Dejvid Klejton: Zaobilaženje Hrista

22 Februara 2019

Dejvid Klejton: Reč ili Duh?

18 Februara 2019
Nader Mansur: Adamova vladavina

Nader Mansur: Adamova vladavina

15 Februara 2019
Nader Mansur: 7 čudesnih rođenja

Nader Mansur: 7 čudesnih rođenja

3 Februara 2019

Zdravko Vučinić: Krštenje – zašto i kako?

27 Januara 2019

Zdravko Vučinić: Vjera – grešnikov udio da primi i živi Hristov život

18 Januara 2019

Zdravko Vučinić: Kako je Bog osposobio Hrista da može dati svoj život grešnicima

18 Januara 2019

Zdravko Vučinić: Isus Hrist je u iskustvu usavršio novi ljudski život koji će dati grešnicima

18 Januara 2019

Zdravko Vučinić: Spasenje je u novorođenju – u primanju Hristovog života

18 Januara 2019

Zdravko Vučinić: Božji plan spasenja čovjeka (sažetak)

15 Januara 2019
Imad Avde: Jevanđelje u 3 minuta

Imad Avde: Jevanđelje u 3 minuta

11 Januara 2019

Zdravko Vučinić: Bog ublažava posljedice grijeha i zato mnogi ne vjeruju da su izopačeni

5 Januara 2019
Dejvid Klejton: Sedam prednosti u Hristu

Dejvid Klejton: Sedam prednosti u Hristu

4 Januara 2019
1 2 3 4 5 7