Legalizam

Dejvid Klejton: Legalizam

9 Januara 2023
Dejvid Klejton: Trojstvo diše legalizmom

Dejvid Klejton: Trojstvo diše legalizmom

9 Januara 2023

Dejvid Klejton: Oslobođen od legalizma – onima koji su još uvijek u Laodikeji

26 Maja 2022
Dejvid Klejton: Razumevanje legalizma

Dejvid Klejton: Razumevanje legalizma

14 Januara 2022

Dejvid Klejton: Tajna bezakonja – kako je legalizam zamaglio Hrista iz prve hrišćanske zajednice

29 Novembra 2021
Janoš Šanta: Mentalitet zakona

Janoš Šanta: Mentalitet zakona

10 Jula 2020
Zdravko Vučinić: Izigravanje Božje volje – legalizam i farisejstvo (5)

Zdravko Vučinić: Izigravanje Božje volje – legalizam i farisejstvo (5)

2 Jula 2020

PROBLEM: Stav sebične osobe prema Bogu (2)

31 Decembra 2019
Zdravko Vučinić: Kako grešnik uzaludno pokušava da se spasi (legalizam i liberalizam)

Zdravko Vučinić: Kako grešnik uzaludno pokušava da se spasi (legalizam i liberalizam)

23 Oktobra 2019

Dejvid Klejton: Legalni ili prirodni zakon: Zabune zbog kojih ne poznajemo Boga

9 Februara 2019
Dejvid Klejton: Legalni svemir

Dejvid Klejton: Legalni svemir

8 Februara 2019

Dejvid Klejton: Ispravna slika o Bogu kada shvatimo da prirodni zakoni upravljaju univerzumom (2)

6 Februara 2019

Dejvid Klejton: Pogrešna slika o Bogu kada vjerujemo da je legalni zakon centar života (1)

6 Februara 2019
Zdravko Vučinić: Kako smo izopačili sliku o Bogu

Zdravko Vučinić: Kako smo izopačili sliku o Bogu

5 Februara 2019

Dejvid Klejton: Spasitelj od greha, a ne od legalne pravde

17 Januara 2019
Dejvid Klejton: Misterija (tajna) bezakonja

Dejvid Klejton: Misterija (tajna) bezakonja

11 Januara 2019

Dejvid Klejton: Duh antihrista predstavlja negaciju da Hrist živi u nama

8 Januara 2019

Dejvid Klejton: Svetske religije uče o grehu isto što i hrišćani legalisti

1 Januara 2019

Hauard Vilijams: Zakon i Isus

24 Decembra 2018
Nader Mansur: Kvasac farisejski

Nader Mansur: Kvasac farisejski

19 Decembra 2018
Zdravko Vučinić: Legalno ili realno spasenje

Zdravko Vučinić: Legalno ili realno spasenje

12 Novembra 2018
1 2