Pedesetnica

Jovan Mijušković: Dva zakona – dve pedesetnice

15 Januara 2022

Dejvid Klejton: Da li je moja religija od pre ili nakon Hrista?

19 Juna 2020
Imad Avde: Jevanđelje koje vredi imati

Imad Avde: Jevanđelje koje vredi imati

19 Juna 2020

Zdravko Vučinić: Hristovo utjelovljenje, pobjednički život i proslavljenje, omogućilo novorođenje vjernih (Mi i Elen Vajt)

15 Januara 2020

Zdravko Vučinić: Novorođenje (Mi i Elen Vajt)

15 Januara 2020

Zdravko Vučinić: Sa Hristom je došlo Božje duhovno carstvo (Mi i Elen Vajt)

15 Januara 2020

Zdravko Vučinić: Krštenje Svetim Duhom (Mi i Elen Vajt)

12 Januara 2020

Zdravko Vučinić: Dar Svetog Duha danas dostupan kao i apostolima (Mi i Elen Vajt)

12 Januara 2020

Zdravko Vučinić: Božje obećanje – dar Svetog Duha i Pedesetnica (Mi i Elen Vajt)

12 Januara 2020
Mi i Elen Vajt: Stari i Novi zavjet – da li je sve isto – Zdravko Vučinić

Mi i Elen Vajt: Stari i Novi zavjet – da li je sve isto – Zdravko Vučinić

28 Novembra 2019
Mi i Elen Vajt: Novorođenje u Carstvu počelo na Pedesetnici – Zdravko Vučinić

Mi i Elen Vajt: Novorođenje u Carstvu počelo na Pedesetnici – Zdravko Vučinić

26 Novembra 2019
Mi i Elen Vajt: Obećanje, dar Duha, Carstvo i Pedesetnica – Zdravko Vučinić

Mi i Elen Vajt: Obećanje, dar Duha, Carstvo i Pedesetnica – Zdravko Vučinić

26 Novembra 2019

Zdravko Vučinić: Obećanje, krštenje Duhom, novorođenje i Hristov život

31 Oktobra 2019
Nader Mansur: Dve gore

Nader Mansur: Dve gore

26 Jula 2019

Zdravko Vučinić: Kako je Bog osposobio Hrista da može dati svoj život grešnicima

18 Januara 2019

Imad Avde: Utešitelj i Božansko-ljudski život (3)

4 Novembra 2018

Imad Avde: Utešitelj i Božansko-ljudski život (2)

4 Novembra 2018

Imad Avde: Utešitelj i Božansko-ljudski život (1)

4 Novembra 2018

Dejvid Klejton: Prepoznavanje Utešitelja

21 Oktobra 2018
Nader Mansur: Očevo obećanje

Nader Mansur: Očevo obećanje

7 Oktobra 2018

Hauard Vilijams: Carstvo Božje

14 Septembra 2018
1 2