Spasenje

Kako da spasiš svoj život, Zdravko Vučinić

Kako da spasiš svoj život, Zdravko Vučinić

3 Oktobra 2022

Hauard Vilijams: Objašnjenje spasenja

30 Marta 2021

Zdravko Vučinić: Sigurnost spasenja nije u nama, nego u Isusovom Duhu koji smo primili vjerom

13 Decembra 2020

Zdravko Vučinić: Novorođenje – rješenje za razdvojenost od Boga i tjelesnu ljudsku prirodu

30 Septembra 2020
Spašeni ste ako Hrist živi u vama, Zdravko Vučinić

Spašeni ste ako Hrist živi u vama, Zdravko Vučinić

25 Augusta 2020
Nikola Marković: Najveći čovekov problem 3. deo (kako je rešen čovekov najveći problem)

Nikola Marković: Najveći čovekov problem 3. deo (kako je rešen čovekov najveći problem)

8 Jula 2020

Zdravko Vučinić: Novorođenje je moguće samo zato što je Hrist postao čovjek i tako mogao postati jedno sa nama u duhu

30 Maja 2020

Jovan Mojsić: Ljubav Isusova i naše spasenje (2)

26 Maja 2020

Jovan Mojsić: Ljubav Isusova i naše spasenje (1)

26 Maja 2020

Zdravko Vučinić: Stari savez – buduće spasenje i duhovni blagoslovi samo u obećanju (6)

19 Maja 2020

Zdravko Vučinić: Realno iskustvo novorođenja (4)

11 Maja 2020

Zdravko Vučinić: Hristov Duh postaje naš lični duh novorođenjem i mi smo spašeni (3)

11 Maja 2020
Zdravko Vučinić: Stari savez – obredi i ceremonije umjesto spasenja i duhovnih blagoslova (6)

Zdravko Vučinić: Stari savez – obredi i ceremonije umjesto spasenja i duhovnih blagoslova (6)

9 Maja 2020
Zdravko Vučinić: Hrist u nama i mi u Hristu – duhovni blagoslovi koji nijesu postojali prije Hrista (4)

Zdravko Vučinić: Hrist u nama i mi u Hristu – duhovni blagoslovi koji nijesu postojali prije Hrista (4)

8 Maja 2020
Zdravko Vučinić: Iskustvo spasenja – primanje obećanog Duha, Isusa Hrista (3)

Zdravko Vučinić: Iskustvo spasenja – primanje obećanog Duha, Isusa Hrista (3)

8 Maja 2020
Zdravko Vučinić: Novorođenje i praktičan hrišćanski život

Zdravko Vučinić: Novorođenje i praktičan hrišćanski život

25 Aprila 2020

Zdravko Vučinić: Istina o Isusu kao Sinu Božjem je istina koja spašava

24 Aprila 2020

Zdravko Vučinić: Prapostojeći Sin Božji se utjelovio, da bi ljudi mogli postati sinovi Božji (5)

20 Aprila 2020
Zdravko Vučinić: Sigurnost spasenja u svakom trenutku rasta u Hristu (12)

Zdravko Vučinić: Sigurnost spasenja u svakom trenutku rasta u Hristu (12)

17 Aprila 2020

Dejvid Klejton: Spasenje je Hristov život u nama

6 Aprila 2020
Imad Avde: Izazov u vezi vere i spasenja

Imad Avde: Izazov u vezi vere i spasenja

19 Februara 2020
1 2 3