Stari savez-zavjet

Zdravko Vučinić: Isus je zamijenio Stari savez – biblijsko učenje

Zdravko Vučinić: Isus je zamijenio Stari savez – biblijsko učenje

25 Aprila 2021
Zdravko Vučinić: Zašto je Bog dao zakon

Zdravko Vučinić: Zašto je Bog dao zakon

10 Aprila 2021
Zdravko Vučinić: Da li je Božji zakon postojao prije Sinaja

Zdravko Vučinić: Da li je Božji zakon postojao prije Sinaja

3 Aprila 2021
Zdravko Vučinić: Izađite iz Starog saveza i primite Hristov život

Zdravko Vučinić: Izađite iz Starog saveza i primite Hristov život

9 Januara 2021

Dejvid Klejton: Pogrešno razumevanje Starog i Novog saveza vodi i u svetkovanje praznika

30 Novembra 2020
Dejvid Klejton: Bolji zavet

Dejvid Klejton: Bolji zavet

30 Septembra 2020

Dejvid Klejton: Oslobođeni zakona – šta je to?

23 Jula 2020

Dejvid Klejton: Dva saveza ili zaveta i uloga zakona

5 Jula 2020

Knjiga – Hrist u nama i mi u Hristu, Zdravko Vučinić

22 Maja 2020

Zdravko Vučinić: Novi savez je zamijenio Stari savez – vjerni sada služe Bogu u Duhu i istini (10)

22 Maja 2020

Zdravko Vučinić: Savršenstvo koje nije moglo biti u Starom savezu (9)

22 Maja 2020

Zdravko Vučinić: Sveti Duh u Starom savezu nije bio obećani Hristov Duh (8)

22 Maja 2020
Dejvid Klejton: Najveća parabola

Dejvid Klejton: Najveća parabola

21 Maja 2020

Zdravko Vučinić: Stari savez – buduće spasenje i duhovni blagoslovi u obredima i ceremonijama (7)

19 Maja 2020

Zdravko Vučinić: Stari savez – buduće spasenje i duhovni blagoslovi samo u obećanju (6)

19 Maja 2020
Zdravko Vučinić: Novi savez je zamijenio Stari savez (8)

Zdravko Vučinić: Novi savez je zamijenio Stari savez (8)

9 Maja 2020
Zdravko Vučinić: Sveti Duh u Starom savezu nije bio obećani Duh (7)

Zdravko Vučinić: Sveti Duh u Starom savezu nije bio obećani Duh (7)

9 Maja 2020
Zdravko Vučinić: Stari savez – obredi i ceremonije umjesto spasenja i duhovnih blagoslova (6)

Zdravko Vučinić: Stari savez – obredi i ceremonije umjesto spasenja i duhovnih blagoslova (6)

9 Maja 2020
Zdravko Vučinić: Stari savez – spasenje i duhovni blagoslovi u obećanju (5)

Zdravko Vučinić: Stari savez – spasenje i duhovni blagoslovi u obećanju (5)

9 Maja 2020
Zdravko Vučinić: Hrist u nama i mi u Hristu – duhovni blagoslovi koji nijesu postojali prije Hrista (4)

Zdravko Vučinić: Hrist u nama i mi u Hristu – duhovni blagoslovi koji nijesu postojali prije Hrista (4)

8 Maja 2020
Dejvid Klejton: Zakon i posledice

Dejvid Klejton: Zakon i posledice

23 Aprila 2020
1 2