Tag: Stari savez-zavjet

Dejvid Klejton: Oslobođeni zakona – šta je to?

23 Jula 2020

Dejvid Klejton: Dva saveza ili zaveta i uloga Zakona

5 Jula 2020
Vlad Ardeias: Sotonina najsmrtonosnija laž

Vlad Ardeias: Sotonina najsmrtonosnija laž

22 Juna 2020

Knjiga – Hrist u nama i mi u Hristu, Zdravko Vučinić

22 Maja 2020

Zdravko Vučinić: Novi savez je zamijenio Stari savez – vjerni sada služe Bogu u Duhu i istini (10)

22 Maja 2020

Zdravko Vučinić: Savršenstvo koje nije moglo biti u Starom savezu (9)

22 Maja 2020

Zdravko Vučinić: Sveti Duh u Starom savezu nije bio obećani Hristov Duh (8)

22 Maja 2020
Dejvid Klejton: Najveća parabola

Dejvid Klejton: Najveća parabola

21 Maja 2020

Zdravko Vučinić: Stari savez – buduće spasenje i duhovni blagoslovi u obredima i ceremonijama (7)

19 Maja 2020

Zdravko Vučinić: Stari savez – buduće spasenje i duhovni blagoslovi samo u obećanju (6)

19 Maja 2020
Zdravko Vučinić: Novi savez je zamijenio Stari savez (8)

Zdravko Vučinić: Novi savez je zamijenio Stari savez (8)

9 Maja 2020
Zdravko Vučinić: Sveti Duh u Starom savezu nije bio obećani Duh (7)

Zdravko Vučinić: Sveti Duh u Starom savezu nije bio obećani Duh (7)

9 Maja 2020
Zdravko Vučinić: Stari savez – obredi i ceremonije umjesto spasenja i duhovnih blagoslova (6)

Zdravko Vučinić: Stari savez – obredi i ceremonije umjesto spasenja i duhovnih blagoslova (6)

9 Maja 2020
Zdravko Vučinić: Stari savez – spasenje i duhovni blagoslovi u obećanju (5)

Zdravko Vučinić: Stari savez – spasenje i duhovni blagoslovi u obećanju (5)

9 Maja 2020
Zdravko Vučinić: Hrist u nama i mi u Hristu – duhovni blagoslovi koji nijesu postojali prije Hrista (4)

Zdravko Vučinić: Hrist u nama i mi u Hristu – duhovni blagoslovi koji nijesu postojali prije Hrista (4)

8 Maja 2020
Dejvid Klejton: Zakon i posledice

Dejvid Klejton: Zakon i posledice

23 Aprila 2020

Zdravko Vučinić: Razlike između Starog i Novog saveza (Mi i Elen Vajt)

15 Januara 2020
Mi i Elen Vajt: Stari i Novi zavjet – da li je sve isto – Zdravko Vučinić

Mi i Elen Vajt: Stari i Novi zavjet – da li je sve isto – Zdravko Vučinić

28 Novembra 2019

Imad Avde: Bog je sa narodom radio različito u različitim dobima

20 Novembra 2019

Dejvid Klejton: Zašto Stari savez (zavjet)? (2)

6 Avgusta 2019

Dejvid Klejton: Zašto Stari savez (zavjet)? (1)

6 Avgusta 2019
1 2