Tag: Sveti Duh

Nader Mansur: Koje je njegovo ime (bezimeni “Bog Sveti Duh”)

Nader Mansur: Koje je njegovo ime (bezimeni “Bog Sveti Duh”)

12 Novembra 2020

Zdravko Vučinić: Krštenje vodom i Svetim Duhom – Biblija i lično iskustvo

28 Oktobra 2020
Imad Avde: Da li se Sveti Duh prima ili se formira u nama? (2)

Imad Avde: Da li se Sveti Duh prima ili se formira u nama? (2)

23 Oktobra 2020
Imad Avde: Ličnost Duha (1)

Imad Avde: Ličnost Duha (1)

23 Oktobra 2020

Andrija Janjušević: Moj stav o Mateju 28:19

23 Septembra 2020
Spašeni ste ako Hrist živi u vama, Zdravko Vučinić

Spašeni ste ako Hrist živi u vama, Zdravko Vučinić

25 Avgusta 2020
Krštenje Svetim Duhom – kratko izlaganje i svedočanstvo, Dejvid Klejton

Krštenje Svetim Duhom – kratko izlaganje i svedočanstvo, Dejvid Klejton

2 Jula 2020
Imad Avde: Trojstvo nasuprot jevanđelju

Imad Avde: Trojstvo nasuprot jevanđelju

1 Juna 2020
Hauard Vilijams: Duh je postao telo

Hauard Vilijams: Duh je postao telo

29 Maja 2020

Zdravko Vučinić: Sveti Duh u Starom savezu nije bio obećani Hristov Duh (8)

22 Maja 2020

Jefto Bulajić: Božji i Hristov Duh a ne treće lice Božanstva

21 Maja 2020

Milan Ivović: Trojstvo ne postoji u Bibliji

17 Maja 2020
Zdravko Vučinić: Sveti Duh u Starom savezu nije bio obećani Duh (7)

Zdravko Vučinić: Sveti Duh u Starom savezu nije bio obećani Duh (7)

9 Maja 2020

Zdravko Vučinić: Ko je Sveti Duh ako nije Isus?

2 Maja 2020
Zdravko Vučinić: Novorođenje i praktičan hrišćanski život

Zdravko Vučinić: Novorođenje i praktičan hrišćanski život

25 Aprila 2020

Zdravko Vučinić: Isus je Utješitelj

24 Aprila 2020

Zdravko Vučinić: Identifikacija Svetog Duha kao Boga i Hrista

23 Aprila 2020
Nader Mansur: Trojstvo nasuprot sadašnje istine

Nader Mansur: Trojstvo nasuprot sadašnje istine

3 Aprila 2020
Nader Mansur: Trojstvo u Otkrivenju (Borba za konačno obožavanje)

Nader Mansur: Trojstvo u Otkrivenju (Borba za konačno obožavanje)

6 Marta 2020

Dejvid Klejton: Šta praktično proizvodi istina o Hristu u nama?

28 Februara 2020
Imad Avde: Zato što ja živim i vi ćete živeti

Imad Avde: Zato što ja živim i vi ćete živeti

14 Februara 2020
1 2 3 5