Tag: Sveti Duh

Ko je Božji Duh?

14 Decembra 2019
Zdravko Vučinić: Novorođenje samo u Novom zavjetu – u čemu je tajna?

Zdravko Vučinić: Novorođenje samo u Novom zavjetu – u čemu je tajna?

3 Decembra 2019

Zdravko Vučinić: Kada ljudi negiraju nešto što vi i ne zastupate

3 Decembra 2019
Mi i Elen Vajt: Novorođenje u Carstvu počelo na Pedesetnici – Zdravko Vučinić

Mi i Elen Vajt: Novorođenje u Carstvu počelo na Pedesetnici – Zdravko Vučinić

26 Novembra 2019
Mi i Elen Vajt: Hrist u nama – Zdravko Vučinić

Mi i Elen Vajt: Hrist u nama – Zdravko Vučinić

25 Novembra 2019
Mi i Elen Vajt: Istina o Bogu – Zdravko Vučinić

Mi i Elen Vajt: Istina o Bogu – Zdravko Vučinić

24 Novembra 2019
Nader Mansur: Greh, Isus i ti

Nader Mansur: Greh, Isus i ti

20 Novembra 2019

Zdravko Vučinić: Zašto je Sveti Duh u Bibliji okarakterisan kao ličnost?

16 Novembra 2019

Zdravko Vučinić: Sveti Duh se nikada nikome nije pojavio kao ličnost

14 Novembra 2019

Zdravko Vučinić: Hrist je Duh

12 Novembra 2019

Zdravko Vučinić: Blagoslovi od Oca i Sina, ne i od Svetog Duha

6 Novembra 2019

Zdravko Vučinić: Sveti Duh ne sjedi na prestolu, već Otac i Sin

6 Novembra 2019

Zdravko Vučinić: Ako je Sveti Duh Božji Duh, zašto je nazvan i Hristov Duh? (2)

4 Novembra 2019

Zdravko Vučinić: Sveti Duh je Božji Duh, a to je Božji život, um, srce, priroda, sila i prisutnost (1)

4 Novembra 2019
Zdravko Vučinić: Dar Svetog Duha – šta je to?

Zdravko Vučinić: Dar Svetog Duha – šta je to?

23 Oktobra 2019
Imad Avde: Drugi Isus

Imad Avde: Drugi Isus

11 Oktobra 2019

Zdravko Vučinić: Ako je Hrist u nama, gdje je Zakon?

5 Oktobra 2019
Zdravko Vučinić: Pravednost vjerom

Zdravko Vučinić: Pravednost vjerom

20 Septembra 2019
Zdravko Vučinić: Zašto Hrist mora da živi u nama

Zdravko Vučinić: Zašto Hrist mora da živi u nama

20 Septembra 2019
Nader Mansur: Isus je taj Duh

Nader Mansur: Isus je taj Duh

29 Avgusta 2019
Dejvid Klejton: Promena uprave (pod Zakonom ili vođen Duhom)

Dejvid Klejton: Promena uprave (pod Zakonom ili vođen Duhom)

12 Jula 2019
1 2 3 4