Zakon

Tip i Antitip – skidanje koprene, Zdravko Vučinić

Tip i Antitip – skidanje koprene, Zdravko Vučinić

18 Aprila 2022
Okretanje od zakona ka Isusu – Božja volja za vjerne, Zdravko Vučinić

Okretanje od zakona ka Isusu – Božja volja za vjerne, Zdravko Vučinić

19 Marta 2022
Prokletstvo pravednosti kroz zakon, Zdravko Vučinić

Prokletstvo pravednosti kroz zakon, Zdravko Vučinić

16 Marta 2022

Jovan Mijušković: Dva zakona – dve pedesetnice

15 Januara 2022
10 zapovjesti ili Hristove riječi, Zdravko Vučinić

10 zapovjesti ili Hristove riječi, Zdravko Vučinić

10 Decembra 2021

Dejvid Klejton: Tajna bezakonja – kako je legalizam zamaglio Hrista iz prve hrišćanske zajednice

29 Novembra 2021
Šta je slika Božjeg karaktera – zakon ili Isus, Zdravko Vučinić

Šta je slika Božjeg karaktera – zakon ili Isus, Zdravko Vučinić

29 Novembra 2021
Kako fokus na zakon zaklanja Golgotu, Zdravko Vučinić

Kako fokus na zakon zaklanja Golgotu, Zdravko Vučinić

22 Novembra 2021
Imad Avde: Od Savla do Pavla

Imad Avde: Od Savla do Pavla

22 Oktobra 2021
Dejvid Klejton: Da li poznaješ istinu

Dejvid Klejton: Da li poznaješ istinu

24 Septembra 2021
Dejvid Klejton: Da li su hrišćani mrtvi zakonu

Dejvid Klejton: Da li su hrišćani mrtvi zakonu

25 Jula 2021
Dejvid Klejton: Da li učim da je zakon ukinut

Dejvid Klejton: Da li učim da je zakon ukinut

25 Jula 2021
Zdravko Vučinić: Isus je zamijenio Stari savez – biblijsko učenje

Zdravko Vučinić: Isus je zamijenio Stari savez – biblijsko učenje

25 Aprila 2021
Dejvid Klejton: Bez ograničenja brzine

Dejvid Klejton: Bez ograničenja brzine

21 Aprila 2021
Zdravko Vučinić: Isus umjesto zakona – biblijsko učenje

Zdravko Vučinić: Isus umjesto zakona – biblijsko učenje

18 Aprila 2021
Zdravko Vučinić: Zašto je Bog dao zakon

Zdravko Vučinić: Zašto je Bog dao zakon

10 Aprila 2021
Zdravko Vučinić: Da li je Božji zakon postojao prije Sinaja

Zdravko Vučinić: Da li je Božji zakon postojao prije Sinaja

3 Aprila 2021

Dejvid Klejton: Da li je Hrist umro da bi potvrdio valjanost zakona?

5 Februara 2021

Dejvid Klejton: Pravedni kroz vjeru, bez zakona

29 Januara 2021
Zdravko Vučinić: Pod blagodaću, a ne pod zakon

Zdravko Vučinić: Pod blagodaću, a ne pod zakon

20 Decembra 2020
Zdravko Vučinić: Služba Hristu umjesto službe zakonu (Duh & Slovo)

Zdravko Vučinić: Služba Hristu umjesto službe zakonu (Duh & Slovo)

19 Decembra 2020
1 2 3 6