Tag: Zdravko Vučinić

Zdravko Vučinić: Sveti Duh ne sjedi na prestolu

19 Avgusta 2018

Zdravko Vučinić: Sveti Duh je Božji Duh, a ne treća ličnost Božanstva

11 Avgusta 2018

Zdravko Vučinić: Blagoslovi od Oca i Sina, ne i od Svetog Duha

9 Avgusta 2018
Rukopoloženje Zdravka Vučinića, Vladimira Babića i Milovana Gluvića

Rukopoloženje Zdravka Vučinića, Vladimira Babića i Milovana Gluvića

26 Jula 2018

Zdravko Vučinić: Odnos Oca i Sina – Ko je kome autoritet i poglavar?

10 Jula 2018

Zdravko Vučinić: Zašto i kako Biblija za Isusa kaže da je Bog, Sin Božji i čovjek?

1 Jula 2018

Zdravko Vučinić: Trojstvo u zvaničnom hrišćanstvu (2)

12 Juna 2018

Zdravko Vučinić: Trojstvo u zvaničnom hrišćanstvu (1)

12 Juna 2018
Zdravko Vučinić: Ko su spašeni hrišćani

Zdravko Vučinić: Ko su spašeni hrišćani

9 Juna 2018
Zdravko Vučinić: Zašto mnogi hrišćani neće biti spašeni

Zdravko Vučinić: Zašto mnogi hrišćani neće biti spašeni

9 Juna 2018
Zdravko Vučinić: Mlako hrišćanstvo – istrajavanje u grijehu

Zdravko Vučinić: Mlako hrišćanstvo – istrajavanje u grijehu

9 Juna 2018
Zdravko Vučinić: Šta znači živjeti Isusov život

Zdravko Vučinić: Šta znači živjeti Isusov život

1 Juna 2018
Zdravko Vučinić: Kako nas je Isus spasio

Zdravko Vučinić: Kako nas je Isus spasio

1 Juna 2018
Zdravko Vučinić: Kako je grijeh unizio čovjeka (duh, duša, tijelo)

Zdravko Vučinić: Kako je grijeh unizio čovjeka (duh, duša, tijelo)

1 Juna 2018
Zdravko Vučinić: Kako da žive oni koji su spašeni – iskustvo usmrćivanja “JA”

Zdravko Vučinić: Kako da žive oni koji su spašeni – iskustvo usmrćivanja “JA”

24 Aprila 2018
Zdravko Vučinić: Kako nas Bog spašava – usmrćivanje “JA”

Zdravko Vučinić: Kako nas Bog spašava – usmrćivanje “JA”

24 Aprila 2018
Zdravko Vučinić: Od čega nas Bog spašava – “JA” protiv Boga

Zdravko Vučinić: Od čega nas Bog spašava – “JA” protiv Boga

24 Aprila 2018

Zdravko Vučinić: Razlika između nas i Isusa – zašto je On mogao biti Spasitelj?

12 Aprila 2018

Zdravko Vučinić: Utjelovljeni Sin Božji: čovjek sa Božanskom prirodom

24 Marta 2018

Zdravko Vučinić: Kada je Isus Hrist postao Sin Božji?

22 Marta 2018

Zdravko Vučinić: Identitet Isusa Hrista

22 Marta 2018
1 2