Tag: Zdravko Vučinić

Zdravko Vučinić: Zašto je Spasitelj morao biti i čovjek i Bog

Zdravko Vučinić: Zašto je Spasitelj morao biti i čovjek i Bog

14 Novembra 2018
Zdravko Vučinić: Razlika između Hrista i ostalih ljudi

Zdravko Vučinić: Razlika između Hrista i ostalih ljudi

14 Novembra 2018
Zdravko Vučinić: Hristova Božansko-ljudska priroda

Zdravko Vučinić: Hristova Božansko-ljudska priroda

14 Novembra 2018
Zdravko Vučinić: Pravi Hristov identitet

Zdravko Vučinić: Pravi Hristov identitet

14 Novembra 2018
Zdravko Vučinić: Legalno ili realno spasenje

Zdravko Vučinić: Legalno ili realno spasenje

12 Novembra 2018

Zdravko Vučinić: Hvala ti Oče na svemu

28 Oktobra 2018
Zdravko Vučinić: Rješenje za grijeh

Zdravko Vučinić: Rješenje za grijeh

18 Oktobra 2018
Zdravko Vučinić: Duhovna smrt

Zdravko Vučinić: Duhovna smrt

18 Oktobra 2018
Zdravko Vučinić: Šta je stvarno grijeh

Zdravko Vučinić: Šta je stvarno grijeh

18 Oktobra 2018

Zdravko Vučinić: Sveti Duh ne sjedi na prestolu

19 Avgusta 2018

Zdravko Vučinić: Sveti Duh je Božji Duh, a ne treća ličnost Božanstva

11 Avgusta 2018

Zdravko Vučinić: Blagoslovi od Oca i Sina, ne i od Svetog Duha

9 Avgusta 2018
Rukopoloženje Zdravka Vučinića, Vladimira Babića i Milovana Gluvića

Rukopoloženje Zdravka Vučinića, Vladimira Babića i Milovana Gluvića

26 Jula 2018

Zdravko Vučinić: Odnos Oca i Sina – Ko je kome autoritet i poglavar?

10 Jula 2018

Zdravko Vučinić: Zašto i kako Biblija za Isusa kaže da je Bog, Sin Božji i čovjek?

1 Jula 2018

Zdravko Vučinić: Trojstvo u zvaničnom hrišćanstvu (2)

12 Juna 2018

Zdravko Vučinić: Trojstvo u zvaničnom hrišćanstvu (1)

12 Juna 2018
Zdravko Vučinić: Ko su spašeni hrišćani

Zdravko Vučinić: Ko su spašeni hrišćani

9 Juna 2018
Zdravko Vučinić: Zašto mnogi hrišćani neće biti spašeni

Zdravko Vučinić: Zašto mnogi hrišćani neće biti spašeni

9 Juna 2018
Zdravko Vučinić: Mlako hrišćanstvo – istrajavanje u grijehu

Zdravko Vučinić: Mlako hrišćanstvo – istrajavanje u grijehu

9 Juna 2018
Zdravko Vučinić: Šta znači živjeti Isusov život

Zdravko Vučinić: Šta znači živjeti Isusov život

1 Juna 2018
1 2 3 4