Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Tipologija mane dokaz da je Hrist u sedmičnu subotu počivao u grobu (3)

Vjerujem da je Isus Hrist proslavio Božji zakon i sedmi dan subotu tako što je cio taj dan počivao u grobu.

Osim veoma jasnog hronološkog reda petak-subota-nedelja koji obuhvata događaje od Hristovog raspeća do vaskrsenja, a koji se nalazi u svim jevanđeljima, vjerujem da postoji barem još jedan dokaz da je Hrist proslavio Božji zakon i sedmi dan subotu. Taj dokaz je – tipologija mane, hrane koju je Bog davao Jevrejima.

Hrist je za sebe rekao da je On prava mana, pravi Božji hljeb, hljeb života.

„Naši praočevi su jeli MANU u pustinji, kao što je napisano: Hljeb s neba dao im je dajedu. A Isus im je rekao: Zaista, zaista, kažem vam, nije vam Mojsije dao hljeb s neba, nego vam moj Otac daje pravi hljeb s neba. Jer BOŽJI HLJEB JE ONAJ KOJI SILAZI S NEBA I DAJE ŽIVOT SVIJETU. …A Isus im reče: JA SAM HLJEB ŽIVOTA: koji meni dolazi neće ogladnjeti, i koji mene vjeruje neće nikad ožednjeti. …Zaista, zaista, -kažem vam, onaj ko vjeruje u mene ima vječni život. JA SAM HLJEB ŽIVOTA. VAŠI SU PRAOČEVI JELI MANU U PUSTINJI, A IPAK SU UMRLI. OVO JE HLJEB KOJI SILAZI S NEBA, da čovjek jede od njega i da ne umre. JA SAM ŽIVI HLJEB KOJI JE SIŠAO S NEBA. Ako neko jede od ovog hljeba, živjeće uvijek. A HLJEB KOJI ĆU JA DATI MOJE JE TIJELO KOJE ĆU DATI ZA ŽIVOT SVIJETA. …OVO JE HLJEB KOJI JE SIŠAO S NEBA. TO NIJE KAO KAD SU VAŠI PRAOČEVI JELI, A IPAK SU UMRLI. Ko se hrani ovim hljebom, živjeće uvijek“ (Jovan 6:31-33.35.47-51.58).

Baš kao što se mana nije kvarila na subotni dan, iako je dan ranije sakupljana, Hristovo tijelo nije vidjelo kvarenje dok je tog počivao u grobu iako je dan ranije umro.

„…A Mojsije im je rekao: To je hljeb koji vam Gospod daje za hranu. …Tada im je Mojsije rekao: Niko da ne ostavlja ništa od toga do jutra. Ali oni nijesu poslušali Mojsija. Neki su ostavili nešto od toga do jutra, i to se ucrvljalo i usmrdjelo. Zato se Mojsije razgnjevio na njih. Tako su to sakupljali svakog jutra, koliko je kome trebalo za jelo. Kad bi sunce ogrejalo, to bi se rastopilo. A ŠESTOG DANA NAKUPILI SU DVAPUT VIŠE HLJEBA, dva omera po osobi. Svi poglavari zbora došli su i javili to Mojsiju. Tada im je on rekao: Ovako je kazao Gospod. SJUTRA JE ODMOR, SVETA SUBOTA GOSPODNJA. ŠTA ŽELITE DA PEČETE, ISPECITE, I ŠTA ŽELITE DA SKUVATE, SKUVAJTE, A SAV VIŠAK OSTAVITE KOD SEBE I ČUVAJTE ZA UJUTRU. TAKO SU TO OSTAVILI ZA UJUTRU, KAO ŠTO IH JE MOJSIJE UPUTIO. I NIJE SE USMRDELO NITI SU SE U TOME POJAVILI CRVI. Tada je Mojsije rekao: „Jedite to danas, jer je danas subota posvećena Gospodu. Danas toga nećete naći u polju. Šest dana ćete to skupljati, a sedmi dan je subota. Tada toga neće biti“ (2. Mojsijeva 16:15-26).

„Jer nećeš dušu moju ostaviti u grobu, NITI ĆEŠ DOZVOLITI DA TVOJ SVETI VIDI RASPADANJE“ (Psalmi 16:10).

„Ljudi, braćo, dozvolite da vam otvoreno govorim o praocu Davidu. On je umro i bio sahranjen i njegov grob je među nama sve do današnjeg dana. Dakle, pošto je bio prorok i znao da mu se Bog zakleo zakletvom da će od roda bedara njegovih po tijelu podignuti Pomazanika i postaviti ga na njegov presto, on je unaprijed vidio i nagovijestio Hristovo vaskrsenje, da on neće biti ostavljen u grobu NITI ĆE NJEGOVO TIJELO VIDJETI RASPADANJE. Tog Isusa Bog je vaskrsnuo, čemu smo svi mi svjedoci“ (Djela apostolska 2:29-32).

Sljedeći nastavak

Prethodni nastavak

Za više informacija pogledati knjigu Dani Hristovog raspeća i vaskrsenja, u kojoj su detaljnije obrađeni svi glavni argumenti zastupnika teorije da je Hrist razapet u srijedu a vaskrsnuo u subotu.

Print Friendly, PDF & Email
15 Novembra 2020
Kategorije: Blog, Popularne jeresi, Razno