Budva, Crna Gora
mij.jovan@gmail.com

Upozorenje Božje

Završna Božja poruka nosi upozorenje na otpali sistem verskog sveta koji nosi zajedničko ime Vavilon i poziv za izlazak iz njega.
Biblija kaže:

“Nakon toga video sam jednog drugog anđela kako silazi sa neba s velikom vlašću i sva je zemlja zasijala od njegove slave. I povikao je jakim glasom: Pade, pade Vavilon Veliki i postao je prebivalište demona, izvor svake nečistote i skrovište svih nečistih i mrskih ptica. …Onda sam čuo jedan drugi glas s neba kako govori: Izidjite iz nje, narode moj, da ne budete saučesnici u njenim gresima i da vas ne zadese njene nevolje.” (Otkrivenje 18,1-2.4)

Biblija je ovde opisala strašno stanje verskog sveta u novom Vavilonu našeg vremena. U ovom proročanstvu se dalje kaže:

“Jer su se njeni gresi nagomilali do neba i Bog se opomenuo njenih nepravednih dela.” (Otkrivenje 18,5)

Dakle, Vavilon je napunio meru svoje krivice i uskoro treba da ga zadesi propast. S obzirom da Bog ima svoj narod u Vavilonu on je poslao svoju opomenu svom narodu da izađe iz Vavilona kako nebi stradao.

Ko je Vavilon?

Duhovni Vavilon je zajedničko ime fizičkog Vavilona koji je bio glavni grad Vavilonskog carstva. Pored svih njegovih obeležja raznih kultura i veroispovesti, bezbroj paganskih hramova bio je posebno značajan u religiji i čuven po zidanju Vavilonske kule, kao simbola neverovanja Bogu i pobune protiv Boga. Zbog neverovanja i nepoverenja u Boga, Bog je graditeljima njenim izbrkao jezike te je nastala opšta zbrka da se međusobno uopšte nisu mogli razumeti pa su napustili gradnju te je kula ostala nedovršena.

Posmatrajmo sada jezike graditelja Vavilonske kule. Nakon pometnje jezika Bog ih je razasuo svuda po svetu. A nakon tog događaja negde oko dve hiljade godina Hristos je izlio svoj duh na učenike i oni su za posledicu dobili dar govora jezika tako da su i oni mogli da odu svuda po svetu da propovedaju jevandjelje na njihovim jezicima. Kakva paralela. Treba razumeti sličnosti i razlike graditelja Vavilonske kule i hrišćana koji su primili duh Božji na pedesetnicu. Vavilonska kula je bila hram fizički i građena je za lažne bogove, a hrišćani primivši duh Božji gradili su duhovni hram za pravog Boga. I jedni i drugi gradili su hram, ali jedni fizički za lažnog boga a drugi duhovni za pravog Boga.

Šta je bio motiv gradnje dva razlivita hrama telesnog i duhovnog? Motiv graditelja Vavilonskog hrama bio je pogrešan, oni su želeli da steknu sebi veliko ime i to na pogrešan način svojim delima, hteli su sami sebe da uzdignu. Dok hrišćani su duhom Božjim uzdizali ime Božje, a ne svoje. Posmatrajmo sledeću paralelu. Vavilonjani su bili svi jedinstveni, jedinstveni u zlu, u neverstvu, u neposlušnosti Bogu. Kad posmatramo hrišćane vidimo da su i oni bili svi jedinstveni, ali jedinstveni u dobru, u veri Hristovoj, u pokornosti Bogu. Dakle, Vavilonska kula je bila i ostala hram lažnih bogova u kojoj ljudi nisu mogli naći utočiste i zastitu. Sa druge strane Biblija kaže da je Bog kula gde pobožni ljudi nalaze utočište i zaklon (Priče 18,10). Zato je car David kazao:

“Jer si ti utočište moje jaka kula pred licem neprijatelja.” (Psalmi 61,3)

Bog je rekao da će izvršiti presudu nad svim kulama čovjekovim i visokim.

“Jer to je dan Gospoda nad vojskama. Dolazi na sve koji sebe uzvisuju, na sve ponosne, na sve koji su uzvišeni i na sve koji su ubogi. Na sve visoke kule i na sve utvrđene zidine. Potpuno će nestati mrtvi bogovi. Ljudi će ulaziti u pećine u stenama i u rupe zemlji zbog straha od Gospoda i od njegove veličanstvene uzvišenosti, kada on ustane i kada zemlja pred njim zadrhti.” (Isaija 2,12.15.18.19)

Lako je primetiti kako Biblija povezuje visoke kule čovekove sa idolopoklonstvom. Oni su očekivali od lažnih bogova da ih zaštite od svakog zla i od potopa, ali nisu mogli nikako i propali su. Postoji paralela novog Vavilona koji će imati istu sudbinu. Biblija kaže:

“I povikao je snažnim glasom: Pade, pade Vavilon Veliki i postao je prebivalište demonima, izvor svake nečistote i skrovište svi nečistih i mrskih ptica.” (Otkrivenje 18,2)

To je bio uzrok propadanja i Vavilonske kule, jer nisu bili ujedinjeni sa Bogom i ako su bili jedinstveni. Hrišćani pak su ujedinjeni sa Bogom duhom Božjim a ne sa čovečijom kulom, iz čega je proisteklo njihovo jedinstvo. Jedino tako se može graditi duhovni hram koji se sastoji od duhovnih ljudi jer ga gradi Bog a ne čovek. Zato je pad Vavilona neminovan.

“Jer otrovnijem vinom bluda svojega napoji sve narode” (Otkrivenje 14,8)

Otrovno vino je lažna nauka koja propoveda čovekova dela za spasenje. Ne propoveda veru Hristovu i jevanđelje Hristovo, njegov život, smrt i vaskrsenje. Zato je Bog pozvao svoj narod da napusti Vavilon, da izađe iz njega, da izađe iz denominacija, ne da izađe iz jedne pa da ode u drugu, nego da izađe iz denominacija. Denominacije nisu od Boga. One to nikada nisu bile, niti će biti. Pred nama je odlučan trenutak jer Bog upozorava i poziva na izlazak iz Vavilona, iz mrtvih sistema. On kaže:

“Izađite iz Vavilona, bežite od Haldejaca. Objavljujte i radosno kličite, razglasite to neka se čuje do kraja zemlje. Recite Gospod je otkupio svog slugu Jakova.” (Isaija 48,20)

“Bežite iz Vavilona neka svako spase svoju dušu. Nemojte izgubiti život zbog njegovog prestupa, jer je ovo vreme Gospodnje osvete. On mu plaća po njegovim delima. Vavilon je zlatna čaša u Gospodnjoj ruci, časa koja je opila svu zemlju. Narodi su pili vino iz nje i zato se ponašaju bezumno. Vavilon je iznenada pao i razbio se. Gorko nad njim plačite, donesite balzam za njegove rane. Možda će se izleciti.” (Jeremija  51,6-8)

Napuštajte požudu za novcem i sve religijozne institucije kojima je u središtu čovek, a ne Bog.

“Izađite iz njega narode moj, neka svako spase svoju dušu od Gospodnjeg žestokoga gneva.” (Jeremija 51,45)

Bog kaže: “Evo ja stavljam pred vas put k životu i put k smrti” (Jeremija 21,8)

Šta ćeš izabrati, nesiguran ljudski put Vavilona ili Božji put?
Božji put je put k životu, a Vavilonski put je put k smrti. Shvatite ozbiljno upozorenje Božje. Izađite iz Vavilona i izaberite život. Hristos je rekao: “Ja sam put, istina i život”. Na slavu Bogu.

Print Friendly, PDF & Email
5 Novembra 2021
Tagovi: Vavilon