Toowoomba, Australia
www.revelation1412.org
Imad@revelation1412.org

Utešitelj i Božansko-ljudski život (3)

Sa razumevanjem toga ko je tražio proslavljanje (Božansko-ljudski Spasitelj) možemo dublje razumeti šta se dogodilo na dan Pedesetnice. Nakon Njegovog vaskrsenja, vaznesenja na nebo i povratka na zemlju (Jovan 20:17-19), Isus je dunuo prema učenicima rekavši im „primite Sveti Duh.“ (Jovan 20:22). Ovo je bio samo nagoveštaj onoga što je uskoro trebalo da usledi. Potpuno Hristovo proslavljanje se još uvek nije dogodilo, iako je Otac prihvatio Hristovu žrtvu i život. Ovo nije bio kompletirani Hrist koji izliva Duha, to je trebalo da usledi kasnije (Luka 24:49).

Na dan Pedesetnice, Isus, Božansko-ljudska Ličnost, bio je proslavljen, bio je pomazan uljem radosti, kao Prvosveštenik svog naroda (Jevrejima 1:8-9). Kao Božansko-ljudsko Biće, Isus je bio pomazan Božjim Duhom. Nije da On ranije nije posedovao taj Duh, ali ovo jednostavno ukazuje na proslavljanje ovog Božansko-ljudskog života kroz kojeg je Isus dovršio Božje delo na zemlji. Ovo je bilo proslavljanje na koje je Jovan ukazivao (Jovan 7:39).

Zapazite sada kako je Petar ispričao ovaj izveštaj u svojoj prvoj propovedi:

Tog Isusa Bog je vaskrsnuo, čemu smo svi mi svedoci. Dakle, pošto ga je Bog Otac uzvisio i dao mu da sedi njemu zdesna i dao mu obećani Sveti Duh, izlio je na nas taj Duh, kao što vidite i čujete“ (Dela 2:32-33)

Bog Avramov, Isakov i Jakovljev, Bog naših praočeva, proslavio je svog Sina, Isusa, koga ste vi predali i odrekli ga se pred Pilatom, kad je on već bio odlučio da ga oslobodi“ (Dela 3:13).

Zapazite takođe, kako Pavle sve to zajedno iznosi u sledećem tekstu:

Iako je bio Sin Božji, iz onoga što je pretrpeo naučio se poslušnosti [tokom Svog utelovljenja]. I usavršivši se [ili kvalifikujući se zbog onoga što je dovršio], postao je svima koji su mu poslušni uzrok večnog spasenja [postao je autor, izvor večnog spasenja/života], pozvan od Boga za prvosveštenika po redu Melhisedekovu“ (Jevrejima 5:8-10).

Hristovo proslavljanje, Prvosveštenstvo i dodeljivanje Utešitelja, zavisili su od Njegovog utelovljenja i vaskrsenja. On se kvalifikovao da postane naš Prvosveštenik i to se dogodilo tokom Njegovog pomazanja ili proslavljanja (Jevrejima 2:17; 5:1; 8:3). Sada, kao naš Prvosveštenik, On dodeljuje Svoj sopstveni Božansko-ljudski večni život, koji nije postojao nikada ranije, onima koji su mu poslušni ili koji veruju u Njegovo ime. Ovaj Božansko-ljudski večni život je poznat pod imenom Utešitelj. To nije ništa drugo do Hristov Duh poslat od Oca.

Zato je Isus rekao: Jer ako ne odem, utešitelj neće doći k vama, ali ako odem, poslaću ga k vama“ (Jovan 16:7). Ovo objašnjava zašto je Jovan rekao „tada, naime, Duh još nije bio dat, jer Isus još nije bio proslavljen“ (Jovan 7:39).

Božansko-ljudski Isusov život je ključ za razumevanje ovih pasusa. Ovo je život koji je bio iskušan i koji je zadobio pobedu i koji se dodeljuje verniku sa ove strane krsta (2. Korinćanima 4:10-11). Ovaj život koji nam je danas dostupan je naš večni život. Zapamtite, Isus Hrist Lično je naš život (Kološanima 3:4; Jovan 14:6); dakle, kada Ga primimo, mi primamo Njegov život, koji je zapravo naš večni život.

Večni život je nerazdvojiv od Isusa, Začetnika ovog života. To nije nešto što primamo van Hrista. On je naš život i naša Pravednost (1. Korinćanima 1:30; Jeremija 23:5, 6). Večni život i pravednost nalaze se u Ličnosti, Isusu Hristu (Jovan 1:4). Primajući Njega, primamo život i pravednost. Mi smo „potpuni u Njemu“ (Kološanima 2:10). Zapazite šta Jovan kaže:

A u ovome je to svedočanstvo: Bog nam je dao večni život, i taj život je u njegovom Sinu. Ko ima Sina, ima život, a ko nema Sina Božjeg, nema život“ (1. Jovanova 5:11-12).

  1. Da li Isus Hrist prebiva u verniku?

Božja Reč kaže da je život u Sinu, a takođe kaže da onaj koji ima Sina ima i život (1. Jovanova 5:11,12). Fokus je na – imati Isusa. Pismo nam, kao što smo videli ranije, jasno pokazuje da je Isus Hrist Lično u nama. Naravno, On nije u nama na fizičkom nivou; On je u nama na duhovnom nivou. Biblija nam kaže da je Isus bio učinjen Duhom (1. Korinćanima 15:45). Takođe piše da je Bog poslao Duha Svog Sina u naša srca. Biblija takođe izjednačava Isusov Duh/Utešitelja sa Samim Isusom (Rimljanima 8:9,10; 2. Korinćanima 3:17). Prema tome, ne možemo da poreknemo ono što piše u Bibliji da je Isus Hrist lično u nama (Kološanima 1:26, 27; 1. Jovanova 4:4; Galatima 2:20; Efescima 3:17; 2. Korinćanima 13:5; Rimljanima 8:10).

Ako Hrist Lično nije u meni onda ja ne mogu da budem jedan život sa njim, nisam povezan sa Njim i nemam jevanđelje ili plan spasenja (1. Korinćanima 6 :17).

Ako On nije u meni onda ja nemam pravednost ili život, jer se pravednost i večni život ne nalaze u rečima, mislima, umovima, delima, idejama, utiscima, moćima, uticajima ili bilo čemu što se može dodati ovoj listi. Niti se nalazi u duhu ili životu koji nije Isus Lično. Večni život i pravednost nalaze se samo u Isusu Hristu, našem Gospodu (1. Jovanova 5:11). Mi primamo život i pravednost, primanjem Ličnosti Isusa Hrista. Ovo je veoma važno da razumemo.

Ovo je bilo toliko ozbiljno da je apostol Jovan izjednačio poricanje Hristovog prebivanja u verniku, sa duhom Antihrista. Prema njemu, svaki duh koji poriče da je Isus Hrist došao danas da prebiva u našem smrtnom telu, nije od Boga (1. Jovanova 3:24; 4:4; 2. Jovanova 7; 2. Korinćanima 4:10,11). Isus je sa nama i u nama (Duhom), ali bez Svoje fizičke ili telesne forme (Matej 28:20; Jovan 14:17,18).

Hajde sada sve ovo da objedinimo:

  • Isus je rekao, kada je bio proslavljen, da će doći da prebiva u Svom narodu
  • Oni će primiti nešto ili nekoga, što nisu imali nikada ranije
  • Oni će primiti Božansko-ljudski večni život koji nikada ranije nije postojao
  • Ovaj Božansko-ljudski život će biti večni život u onima koji Ga prime
  • Ovaj večni život se nalazi samo u Ličnosti, Isusu Hristu
  • Mi primamo ovaj večni život i pravednost, primajući Ličnost koja je večni život i pravednost
  • Stoga, Isus Hrist doslovno prebiva u verniku
  • Zahvaljujući proslavljanju, Onaj koji prebiva MEĐU njima, može biti U njima
  • Kada imamo Njega, imamo sve, jer smo kompletni u Njemu

Prethodni nastavak

Za dodatne informacije na temu Utješitelja, odnosno Božansko-ljudskog života Isusa Hrista koji je dostupan vjernicima pogledati:

Predavanja: Nader Mansur: Očevo obećanje; Imad Avde: Obećani život.

Serijal tekstova: Imad Avde: Sveti Duh

Print Friendly, PDF & Email