Podgorica, Crna Gora www.buditezdravi.info vucinicnina@yahoo.com

Vaspitanje djece i brak

Većina roditelja smatra da je vaspitanje djece danas prilično teško iz razloga što uticaj okoline može biti jak, a i tu su djetetove urođene sklonosti i njegove lične karakteristike. Međutim, ja vjerujem da dom uvjek pobjeđuje i uticaj roditelja daleko nadmašuje sve ostalo ako je odgoj djece ispravan, a to znači u hrišćanskom duhu, prema principima iz Biblije.

Naravno, jedan od najvažnijih preduslova za zdravo vaspitanje djeteta jeste dobar brak.

Svoj blog ću iskoristiti da povremeno napišem nešto o ovim temama jer smatram da su veoma važne u hrišćanskom životu.

Temelj za dobar odnos sa svojim djetetom je bezuslovna ljubav. Dijete treba da zna da je u svakom trenutku bezuslovno voljeno. To je isto kao u našem ličnom odnosu sa Bogom. Znamo da nas Bog voli bez obzira na naše mane, slabosti, neuspjehe, padove i slično. Bezuslovna Božja ljubav nam daje sigurnost života lišući nas osjećaja krivice, odbačenosti, straha, da nijesmo voljeni i slično. Isto tako će i roditeljska bezuslovna ljubav djetetu pomoći da ne stekne lošu sliku o sebi, da nema osjećaj odbačenosti, da se ne povlači u sebe i kasnije da ne traži ljubav izvan kuće.

Naravno, znam da roditelji moraju tražiti tu ljubav od Isusa Hrista jer je On izvor ljubavi i znam da bez Njegovog vođstva ništa dobro ne možemo postići. Zato se molim Bogu da me ispuni ljubavlju i mudrošću i da On vodi moje vaspitanje djece kako bi ih izvela na pravi put, put koji vodi ka Isusu Hristu, a od Isusa ka Bogu.

Print Friendly, PDF & Email
12 Februara 2018