Temerin, Srbija
dusan28031992@gmail.com

Večni život

„Isus je to kazao, a zatim je podigao oči prema nebu i rekao: „Oče, došao je čas. Proslavi svog Sina, da tvoj Sin proslavi tebe i da vlašću koju si mu dao nad svim ljudima da večni život svima koje si mu dao. A ovo je život večni: da poznaju tebe jedinog istinitog Boga i Isusa Hrista koga si poslao.“ (Jovan 17:1-3).

Isus ovde, koliko ja shvatam, govori o svom proslavljenju nakon vaznesenja, traži da ga Otac proslavi da bi On mogao da proslavi Oca tako što će svom narodu podariti večni život. Proslavljenje znamo da je primanje Duha u punini. „Dakle, pošto ga je Bog Otac uzvisio i dao mu da sedi njemu zdesna i dao mu obećani Sveti Duh, izlio je na nas taj Duh, kao što vidite i čujete.“ (Dela 2:33).

Dakle Isus nakon proslavljenja može podariti večni život Duhom koji je dobio od Oca. Međutim, zanimljiva stvar je da nam Isus odmah u 3. stihu objašnjava šta je taj večni život koji on hoće da podari svom narodu. On kaže da je večni život to da oni „upoznaju“ jedinog istinitog Boga i onoga koga je on poslao, Isusa Hrista. Prema Bibliji, šta predstavlja poznanje? Imamo primer u Starom savezu u slučaju Adama i Eve: „I čovek je POZNAO svoju ženu Evu i ona je zatrudnela.“ (1. Moj. 4:1). Ovde se nedvosmisleno može zaključiti da se Adam svakako nije rukovao sa Evom, nego da su imali lični, intimni odnos, sjedinjavanje. To značenje imaju i Isusove reči. Večni život je lični odnos sa Bogom i njegovim Sinom Isusom Hristom, a to se postiže kroz svetog Duha koji primamo nakon Isusovog proslavljenja.

E sad, pošto smo utvrdili da Isus ove reči izgovara u kontekstu onoga što će se desiti kada se on vaznese na Nebo, vidimo da se večni život, odnosno lični odnos sa Bogom kroz Isusa Hrista mogao ostvariti jedino onda kada se Isus vratio svom Ocu, a nikako pre, tj., nikako u Starom savezu. To je novorođenje, to je spasenje!

„Zaista, zaista, kažem vam, ko sluša moju reč i veruje onome koji me je poslao, ima večni život i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život.“ (Jovan 5:24).

image_pdfimage_print
28 Februara 2018
Tagovi: Spasenje