Velika žrtva i male žrtve u tvom životu, Zdravko Vučinić

Velika žrtva i male žrtve u tvom životu, Zdravko Vučinić