Zašto i kako JA mora da umre, Zdravko Vučinić

Zašto i kako JA mora da umre, Zdravko Vučinić