Zdravko Vučinić: Da li je bilo novorođenja u Starom zavjetu?

Zdravko Vučinić: Da li je bilo novorođenja u Starom zavjetu?