Zdravko Vučinić: Isus je ukinuo Stari savez – biblijsko učenje

Zdravko Vučinić: Isus je ukinuo Stari savez – biblijsko učenje