Zdravko Vučinić: Kada se potpuno predamo i kada sve žrtvujemo tada se dešavaju čuda u našem životu

Zdravko Vučinić: Kada se potpuno predamo i kada sve žrtvujemo tada se dešavaju čuda u našem životu