Zdravko Vučinić: Kako nas Bog spašava – usmrćivanje “JA”