Zdravko Vučinić: Ko smo mi i šta danas imamo u Hristu

Zdravko Vučinić: Ko smo mi i šta danas imamo u Hristu