Zdravko Vučinić: Šta je Hrist donio, a da nije bilo u Starom zavjetu?