Budva, Crna Gora
mij.jovan@gmail.com

Znak vremena – bezumni bogataš

U svojoj propovedi na gori Isus je rekao: “A što me zovete Gospode Gospode, a ne izvršavate što vam govorim? Svaki koji ide za mnom i sluša reči moje i izvršava ih kazaću vam kakav je. On je kao čovek koji gradi kuću pa iskopa i udubljenje i udari temelj na kamenu, a kad dođoše vode, navali reka na onu kuću i ne može je pokrenuti, jer joj je temelj na kamenu. A koji sluša i ne izvršava on je kao čovek koji načini kuću na zemlji bez temelja, na koju navali reka i odmah je obori i raspada se kuća ona strašno.” (Luka 6,46-49)

Dakle, Hristos kaže da svi slušaju njegovu reč i to im je zajedničko. Ali razlika je što jedni slušaju i izvršavaju a drugi slušaju i ne izvršavaju. Kamen u ovoj priči predstavlja Hrista, i svaka naša gradnja je u Hristu. Pravi hrišćani bogate se u duhu i u dobrim delima i razvijaju blizak odnos sa Bogom, podašni su i društveni. Mnoge takve svetle hrišćane poznajem.

Hristos je zapovedio: “Bogatima na ovom svetu zapovedaj da se ne ponose, niti uzdaju u bogastvo propadljivo, nego u Boga živoga koji nam sve daje izobiljno za užitak. Neka dobro čine neka se bogate, u dobrim delima, neka budu podašni, društveni. Sabirajući sebi temelj dobar za unapredak da prime život večni.” (1. Timoteju 6,17-19)

Da li je Bog protiv bogastva? U Starom zavetu Bog je davao bogatstvo svom vernom narodu. Ali u Novom zavetu postoji drugi standard. Bog govori samo o istinskom bogastvu. Apostol Pavle je zapisao: “Blagosloven Bog i otac Gospoda naseg Isusa Hrista koji nas je blagoslovio blagoslovom duhovnijem na nebesa kroz Hrista.” (Efescima 1,3)

To je to jedino istinsko bogatstvo. Dakle, naglasak Novog zaveta je na bogastvo u nama. Bog ne osuđuje one koji imaju zemaljsko bogatstvo, ali on daje upozorenje onima koji teže za bogastvom više nego za Boga. I veruju bogatstvu više nego Bogu. Bog poziva čoveka da usredsredi srce na ono što je na nebu više nego na ono što je na zemlji. Nije li licemerno na rečima verovati Boga a svu nadu polagati u novcu.
Sa kojom namerom je Bog dao nekome bogatstvo? Odgovor se razlikuje od slučaja do slučaja. Solomun je dobio bogastvo da bi kao mudar car mogao o njemu da piše kao o nečemu što ima ograničenu vrednost. Patrijarh Jov je dobio bogastvo kao dar, jer mu je đavo prouzrokovao nesreću itd. Biblija kaže da je ljubav prema novcu koren svih zala. Zato što vodi odricanju od Boga (Priče 30,8-9). Zato što je smetnja za ulazak u Carstvo Božje (Marko 10,23) Solomun kaže: “Siromah govori moleći, a bogat odgovara oštro.” Dakle, smisao našeg života ne sastoji se u suvišno. (Luka 12,15)

Ko god traži bogatstvo pada u iskušenja, zalazi od vere i navlači nevolju. Pismo kaze: “A koji hoće da se obogate oni upadaju u napasti i zamke i u mnoge lude škodljive želje koje potapaju čoveka u propast i pogibao.” (1.Timoteju 6,9-10)

Da li ovo sve znači da je Bog protiv bogastva? Odgovor je ne. Bog samo upozorava kakav odnos čovek treba da ima prema bogatstvu, i kako treba pravilno upravljati bogastvom. Onaj ko radi po Božjem uputstvu neće dozvoliti da mu srce prijone za njega i da se uzda u njega. (Jov 31,24-28).

Hristos je ispričao priču o bezumnom bogatašu, i ta priča predstavlja čoveka svih vremena kome sticanje bogatstva ide od ruke (Luka 12). Ovom bezumnom bogatašu sve je rađalo da nije imao gde da smesti prinose. Razmišljao je šta da radi, i odlučio je da poruši sve svoje stare ambare i da sagradi nove veće kako bi u njima smestio sve svoje prinose. Onda je zaključio, tada ću moci da kažem svojoj duši: “imam dobra za mnogo i mnogo godina. I sada mogu da uživam, da se veselim i da živim kako mi je volja”. Bog je ovakvog bogataša nazvao bezumnim. I Bog mu je najavio da će ista ta duša kojoj je on obećavao uživanje biti uzeta od njega iste te noći. I čije će onda to bogastvo biti?

Ako pažljivo proučavamo ovu priču primetićemo da ovaj bogataš vodi monolog sam sa sobom, govori sam sebi uživaćes, veselićes se, potpuno se pouzdao u svoje bogastvo. Na što to ukazuje? Na potpunu koncetrisanost ovog bogataša na samog sebe. Zato njegovi planovi bivaju iste noći poremećeni i to Božjom reakcijom. Bog ga naziva bezumnikom i kaže mu da će ista ta duša kojoj je on obećavao brda i doline biti uzeta od njega iste te noći. Ovu priču Hristos završava konstatacijom: “Tako biva onom koji sebi stiče blago, a ne bogati se u Bogu.” (Luka 12,21)

Svak će morati da položi račune za svoj život kao što je bezumni bogataš. Dakle, u Pismu je prikazano kako prolaze oni koji sada pune svoje žitnice da bi sutra mogli da uživaju, da jedu, da piju… To je poznata životna hedonistička filozofija. Pismo kritikuje takvu filozofiju i kaže: “Ako mrtvi ne ustaju, onda ajde da jedemo, da pijemo i šta god stignemo, jer ćemo sutra umreti.” (1. Korinćanima 15,32)

Zaista bezumnost ovog bogataša je velika. On smatra da je njegov život i njegova budućnost u njegovim rukama. Hristos je kazao: “Dobar čovek iz dobre riznice srca svoga iznosi dobro, a zao čovek iz zle kleti srca svoga iznosi zlo jer usta njegova govore od suviška srca. U drugoj priči apostol Matej opisuje dolazak k Isusu jednog bogatog mladića (Matej 19). Ovaj bogatas je učinio mnogo, bio je vrlo uspešan i upitao je Isusa: “Kakvo ću dobro da uradim da imam život večni?” Isus ga je iskušavao zakonom, a ovaj bogati mladić mu je odgovorio “sve sam to držao od mladosti svoje šta mi jos treba”? Reče mu Isus, “ako hoćeš savršen da budeš idi sve prodaj i podaj siromasima i imaćeš blago na nebo, pa hajde za mnom. Ali kad ovo ču mladić napusti Isusa i ode žalostan.” Vidite kako je ovaj bogati mladić više voleo Božje darove nego darodavca. Ovo je veliki primer kako čovek može da postigne mnogo a da ne učini ništa. Mnogo je otišao a nigde nije stigao. Jer on sebe nije predao Hristu.

Dakle, čovek može da drži zakon, može da ima poboznu religiju pa ipak da propadne ako ne preda sebe Hristu. Da je ovaj bogati mladić sebe predao Hristu sve bi bilo drugačije. Ali on je otišao i ostao gladan hleba života. Duša se ne moze nahraniti ni zlatom ni srebrom, ona se može nahraniti samo stvarima večnosti. Bogati mladić je otišao od Hrista, a otići od Hrista znači otići od bogatstva neba a poći bogastvu zemlje. A vi se starajte za ono sto je na nebu u Hristu Isusu.

Print Friendly, PDF & Email
1 Marta 2022
Tagovi: Bogatstvo, Novac